Krigsfange - POW Questionnaire Via Kristian Zouaoui Updated:  17 FEB 2012  Omkring PhilsonAround Philson

 Philson blev ført til Tyske krigsfangelejre.

Efter forhør i Dulag Luft Oberursel blev han ført til Stalag 8b Lambsdorf.

Dette skema udfyldte han efter krigen. Mest interessant:

Forsøgt flugtforsøg:
Har du lavet eller forsøgt at lave flugtforsøg med fuld eller delvis succes?  
(Giv detaljer særskilt om hvert forsøg, med angivelse af hvor og hvornår,
den anvendte metode, navne på ledsagere, hvor og hvornår fanget igen
og af hvem. Var du i god fysisk form? Hvad skete med dine ledsagere?)

Jeg flygtede fra Laband (arbejdslejr) var fri i 8 dage, fanget igen
ved Stenbergwitz (13 km fra TROPAU). Ledsager John Payne. -
Til fods.

Jeg undgik også første tilfangetagelse i 4 dage.

Philson was taken to German POW-Camps.

After interrogation i Dulag Luft Oberursel he was taken to
Stalag 8B Lambsdorf.


The Laband working camp is listed in the Arbeits kommandos of
Stalag 8b (344) POW Camp.

See also Lamsdorf: Stalag VIIIB 344 Prisoner of War Camp 1940 - 1945

with many details.

See The March (1945).