Foto 1952 - Photo 1952              Via Kristian Zouaoui  Updated:  10 FEB 2012  Links Omkring PhilsonAround Philson

Tekst på bagsiden af dette foto:
"I lærer Frandsens hjem i august 1952.
Pastor Philson, lærer Foster, lærer Mikkelsen, lærer Andersen
og hr og fru Frandsen samt Grethe og Palle Høybye."

Sandsynligvis er Philson ved at studere billeder.
Fra venstre fru Frandsen, hr Frandsen, Foster
Grethe Høybye, Palle Høybye og Mikkelsen,
mens Andersen er ved at læse en bog.
Se også Fotos af Philson.

Text on the reverse side of this photo:
"In teacher Frandsen's home in August 1952.
The Reverend Philson, teacher Foster, teacher Mikkelsen,
teacher Andersen and Mr. and Mrs. Frandsen
and Grethe and Palle Høybye."

Most likely Philson is studying photos.
From the left Mrs. Frandsen, Mr. Frandsen, Foster
Grethe Høybye, Palle Høybye and Mikkelsen,
while Andersen is reading a book.

See also Photos of Philson.