Philson's manuscript Photo: Kristian Zouaoui  Updated: 17 FEB 2012
Links Omkring PhilsonAround Philson

 Den 12. september 1941 styrtede HAM AE300 ned her. Overblik her.
Se nedstyrtningsstedet og flyvernes ruter i
Google Map p047 Hampden AE300.

Sgt. James Alexander Summers Philson blev fanget den 16. september 1941 som fortalt
på siden om ham. Han blev hædersgæst ved en middag på Daugaard Kro!

Her ses foto af Philsons originale manuskript fra Daugaard Kro, opsamlet af politikommissær  Palle Høybye, senere overdraget til Ole Kraul, Horsens. Herfra til Kristian Zouaoui og den
28. marts 2011 sendte han dette foto til www.airmen.dk .

Sidste mand i talernes række var flyveren. Han havde lånt blyant og papir, hvorpå nogle linier hurtigt blev skrevet ned. Hvad sagde nu en britisk flyver i den situation? Philson sagde:
"Tak, alle I mine venner, for jeres kristne venlighed mod mig. Min moder og min fader ville i sandhed være lykkelige, hvis blot de kunne se, i hvor høj grad I viser mig venlighed. Jeg kan
ikke tale jeres sprog, men mit hjerte røres ved at mærke den sympati, I har for vor sag.
Gud velsigne jer alle og bevare jer sunde og lykkelige, indtil denne gruelige krig er ovre." 
Se også Palle Høybye om Philson i 1980 og Foto af Philson ved Daugaard Kro

On 12 September 1941 HAM AE300 crashed here. Overview here.
See the crash site and the airmen's routes on
Google Map p047 Hampden AE300.

Sgt. James Alexander Summers Philson was captured on 16 September 1941 as told
on the page about him. He became the guest of honour at a dinner at Daugaard inn!

This is a photo of Philson's original manuscript from Daugaard Inn, picked up by
Police Superintendent Palle Høybye, later handed over to Ole Kraul, Horsens. From him to
Kristian
Zouaoui who on 28 March 2011 sent this photo to www.airmen.dk .

The last of the speakers was the airman. He had borrowed pencil and paper on which a few
lines were quickly jotted down. Now what did a British airman say in that situation? Philson said, "Thank you, all my friends for your Godly kindness to me, my mother and father would
indeed be happy if only they could know just how kind you are. I cannot speak your
tongue, but my heart is very tender to see how you love our cause. May God bless you
all and keep you safe & happy until this horrible war is over. J.A.S. Philson"