En lærke letted'                       A  Lark Ascended                                  Updated:  14 APR 2023

Danmark frit: En lærke letted'
af Mads Nielsen (1945)

1. En lærke letted´, og tusind fulgte,
og straks var luften et væld af sang.
De tusind tårne tog til at tone,
så landet fyldtes af klokkers klang,
og byer blomstred´ i rødt og hvidt,
og det var forår og Danmark frit.
Ja, Danmark frit!

2. Det var en morgen som tusind andre
og ingen morgen i tusind år,
da Danmark vågned med klare øjne
til glædestimer og frimandskår,
og landet lyste fra sund til klit,
for det var forår og Danmark frit.
Ja, Danmark frit!

3. Vi mindes stille de tapre døde,
hvis navne lever i Danmarks navn,
og takken søger til dem, der segned´,
og dem, der sidder med tunge savn.
Gud trøste dem, der har lidt og stridt,
til det blev forår og Danmark frit.
Ja, Danmark frit!

4. Men du, som styrter de stoltes riger
og løser fangne af bolt og bånd,
dig flyver hjerternes tak i møde,
vor skæbne er i din stærke hånd.
Nu er det forår og Danmark frit,
velsign det, herre, fra sund til klit.
Fra sund til klit! 

 
A Lark Ascended
by Mads Nielsen (1945)

1. A lark ascended and thousands followed,
a flood of singing suffused the air.
A thousand towers began to ring out,
the sound of bells echoed everywhere,
and red and white hung for all to see,
and it was springtime and Denmark free,
Yes, Denmark free!


2. It was a morn like a thousand others,
yet not like one in a thousand years,
when Denmark wakened with eyes wide open
to hours of joy and the sound of cheers;
the land was shining from Sound to Sea,
for it was springtime and Denmark free,
Yes, Denmark free!

3. The brave who died we shall all remember,
their names are living in Denmark’s name;
our thanks seek out those who now are fallen,
and those still grieving beside a flame.
God comfort those who gave selflessly
till it was springtime and Denmark free,
Yes, Denmark free!

4. But You who topple conceited kingdoms
and free the captives of bolts and bands,
to You our ever more grateful hearts fly,
our fortune lies in Your mighty hands.
Now it is springtime and Denmark free,
God bless this country from Sound to Sea,
from Sound to Sea! 

Translated by Edward Broadbridge, 2013

Mads Nielsen  skrev denne sang ved Langå i 1945.
Han blev født på Dalsgård ved Langå. (Kilde: Museum i Langå)

Denne sang blev oversat den 7. maj 2013 af
Edward Broadbridge til brug ved afsløring af
mindesten for 7 flyvere fra Lancaster R5679
i Grønhøj lørdag den 25. maj 2013,
se program A+B med denne sang i B.                      

En lærke letted' findes ikke i HYMNS IN ENGLISH
A Selection of Hymns from The Danish Hymnbook
translated by Edward Broadbridge in 2009.
Edward Broadbridge har senere arbejdet meget med
N.F.S. Grundtvkig.

Befrielsen blev meddelt over BBC den 4. maj 1945,
se detaljer og hør frihedsbudskabet.

Morgenen den 5. maj 1945 var noget ganske særligt!

On 7 May 2013 this song was translated by         
Edward Broadbridge on the occasion of the unveiling of
the memorial stone to 7 airmen of Lancaster R5679
in Grønhøj on Saturday 25 May 2013,
se programme 
A+B  with this song on page B.

En lærke letted' is not one of HYMNS IN ENGLISH
A Selection of Hymns from The Danish Hymnbook
translated by Edward Broadbridge in 2009, and later
Edward Broadbridge has translated works of
N.F.S. Grundtvig into English.

The liberation was announced on the BBC on 4 May 1945,
see details.

The morning of 5 May 1945 was very special!