Historisk fane                       Tekst og foto fra Poul Vester           In English               Opdateret:  29 MAJ 2013

Rekrutteringsofficer Poul Vester, HVK Kongenshus, fik tilmeldt faner
til afsløring af Mindesten for flyverne fra
 LAN R5679. Major Peder Korshøj var
leder ved ceremonien. Der var 27 faner fra Hjemmeværnet, soldaterforeninger i
Viborg og andre. Poul Vester skrev om denne:  
 

Historisk fane vises frem ved mindestensafsløring 25. maj.

Af Poul Vester, 20 APR 13

En meget speciel fane vises frem ved mindestensafsløringen d. 25. maj
kl. 14:00 i Grønhøj. Fanen er fremstillet under besættelsen af
nedkastede faldskærme over Aulum -området.
Fanen opbevares normalt på arkivet i Ikast.

Fanen er fremstillet under besættelsen af nedkastede faldskærme over
Aulum området. Den opbevares normalt på arkivet i Ikast.
Vi har fundet det passende, at denne specielle fane er med ved mindestensafsløringen over de 7 nedskudte flyvere ved Grønhøj.
Fanen blev fremstillet i dybeste hemmelighed af forskelligt farvede
faldskærme (derfor den blegrøde farve) af hustruer til modstandsfolk i
Aulum. Meningen var så, at den skulle bruges første gang ved befrielsen,
hvilket den også gjorde.
Nedenstående er direkte referat fra henholdsvis tidligere kompagnichef i
Aulum Christian Holt og historiker Jens Vind.


Fra Christian Holt, der bærer fanen denne dag:
Fanen blev oprindelig skabt under krigen af lokale folk omkring modstandsgruppen i Aulum, hvoraf de mere kendte navne var Dyrlæge Andersen og
Pastor Bønding. Fanen er lavet ud af faldskærmstof fra en af de nedkastninger der var beregnet for modstandsgruppen i Aulum.

Fanen blev første gang taget i brug i forbindelsen med befrielsen d. 5. maj 1945 og har efterfølgende fulgt først Hjemmeværnsforeningen og siden det
lokale Hjemmeværn i Aulum. Fanen kan se lidt bleg ud i forhold til de faner man ser i dag – ikke fordi den er falmet men fordi farven på faldskærmene
der blev brugt til nedkastninger, havde den farve.

Fra historiker Jens Vind:
Den er lavet af den modtagergruppe, der var i Aulum, af faldskærmsstof. Derfor er den ikke rigtig rød og har aldrig været det. Det fortælles, at den
første gang blev brugt, da man begravede lærer Hakon Petersen-Brønding. Hans far pastor Gustav Petersen-Brønding endte med at blive den første
kompagnichef i Aulumkompagniet, dengang HJVK 2108.

Hakon blev født 28. marts 1914 og var med i modstandsgruppen. Han døde den 3. maj 1945 ved et vådeskud i forbindelse med klargøring af våben.
En tilkaldt læge angav dødsårsagen til hjertestop for ikke at besættelsesmagten skulle få færten af, hvad der foregik. På Hakons grav blev der som så
ofte sat et trækors. Dette kors er siden skiftet ud med en granitsten. Trækorset ses i dag på Holstebro museum ved trappen ned til kælderen, hvor
mange af de våben, som Fondager havde samlet, er udstillet.

Første gang jeg så den præsenteret var i Rådhuskælderen i Ikast ved fejring af hjemmeværnets 40 års jubilæum. Fanen blev siden brugt af hjemmeværnskompagniet frem til at hjemmeværnet ikke længere havde domicil i Aulum. I dag opbevares den ved et af distriktets historiske arkiver.