Frederikshavn Kirkegård - German graves                           Updated: 19 FEB 2008      
 

Frederikshavn  

Her hviler 1220 tyske soldater og 232 flygtninge,

ofre fra Anden Verdenskrig. (Tysk tekst)

2 navne på hver side af hvert kors!

Til højre for huset skimtes det hvide kors og

3 headstones for allierede flyvere.

Frederikshavn

Here rest 1220 German soldiers and 232 refugees,

victims of World War II. (German text)

2 names on either side of each cross!

To the right of the house you spot

the white Cross of Sacrifice

and 3 headstones of allied airmen.