Frederikshavn Kirkegård - German graves                           Updated: 23 OCT 2019      
 

Frederikshavn Kirkegaard
Her hviler 1220 tyske soldater og 232 flygtninge,
ofre fra Anden Verdenskrig. (Tysk tekst)
2 navne på hver side af hvert kors!

Flygtningegrave / Krigsgrave i Jylland
har fotos af tyske gravsten på
Frederikshavn Kirkegård. Søg.
Prøv Volksbund hvis du kender en begravet tysker,
men ikke hvilken kirkegård han eller hun er begravet på.

Til højre for huset skimtes det hvide Opofrelsens Kors og
3 headstones for allierede flyvere.

Frederikshavn Kirkegaard - Cemetery
Here rest 1220 German soldiers and 232 refugees,
victims of World War II. (German text)
2 names on either side of each cross!

Deutsche Flüchtlinge/Soldaten begraben in Jütland
has photos of all Gräber auf dem Frederikshavn Friedhof.
Try Volksbund if you know a buried German
but not which cemetery he or she is buried at.

To the right of the house you spot the white Cross of Sacrifice
and 3 headstones of allied airmen.