Angreb på Aalborg, Fliegerhorst Aalborg West, 13 AUG 1940 English: Aalborg Airfield 13 AUG 1940  Updated: 09 JUN 2022

P_link Plane Operation Crash_d Crash_site
p014.htm  1 BLE T1933 Attack DK d130840 Restrup Enge
p015.htm  2 BLE R3800 Attack DK d130840 Limfjorden
p016.htm  3 BLE R2772 Attack DK d130840 Off Egholm
p017.htm  4 BLE R3821 Attack DK d130840 Aalborg West
p018.htm  5 BLE R3829 Attack DK d130840 Torpet Kær,Vadum
p019.htm  6 BLE R3904 Attack DK d130840 At Aabybro. 2km E
p020.htm  7 BLE T1827 Attack DK d130840 At Kaas, 2 km E
p021.htm  8 BLE R3802 Attack DK d130840 At Kaas, 2 km E
p022.htm  9 BLE T1934 Attack DK d130840 Tranum Klit
p023.htm 10 BLE R3913 Attack DK d130840 Tranum Klit
p024.htm 11 BLE T1889 Attack DK d130840 Near Vust


Aalborg1 1940 * Aalborg2 1940-45 * Aalborg3 2012 * TV-film Den dømte eskadrille (28 min.) Se 70 år efter. Kort navn: Aalborg Flyveplads 13 AUG 1940
Se FILM Angrebet på Aalborg Flyveplads 21 min. i serien LUFTENS HELTE af Candofilm, sendt 9/4 2020 af TV2 Nord.

Se TV2/Nord med Mindesten for flyvere,  2 min. 13 AUG 2013 udskriv talen på dansk.
Monument BLE T1934 -
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - Monument BLE R3913 - 8 - 9 - 10Vadum - 11 - 12
11 fly (1.-11.) tog del i angrebet på Aalborg, Fliegerhorst Aalborg West den 13. august 1940Formation A-FLIGHT -  B-FLIGHT
Alle 11 fly blev skudt ned i eller på vej væk fra målområdet. Følg numrene 014-024 på det klikbare kort med fly til nøjagtige positioner eller se
Google Map p014-024
Bombeflyet Bristol Blenheim * 82 Squadron Blenheims, Watton, 1940 * rekonstruktion af R 3821 * Tyske flyvepladser ved Aalborg.

Ole Rønnest fortæller selv i Den dømte eskadrille også om de overlevende, og hvad der senere skete. Nogle af dem besøgte Aalborg i 1984.

Fra Helge William Gram: Skudt ned over Danmark 1940-45 (Frihedsmuseets Forlag) kapitel 2, Angrebet på Aalborg Flyveplads.
"Omkring kl. 08.30 tirsdag den 13. august 1940 gik Royal Air Force 82 eskadrille på vingerne fra flyvepladserne Watton og Bodney i Norfolk. De 12 Blenheim bombefly havde hver 3 mands besætning. Målet var flyvepladsen ved Aalborg (her), der umiddelbart efter besættelsen den 9. april var blev gjort til genstand for en massiv
udbygning.

Under tyskernes to måneder lange felttog i Norge havde flyvepladsen været af uvurderlig betydning. Nu skulle udbygningen sikre dens brugbarhed i det forestående
slag om England.

RAF havde allerede fra april rettet et antal angreb på pladsen, men uden større virkninger og med begrænsede tab. 5 fly under fem forskellige angreb. Den 8. juli
angreb RAF Aalborg havn og skibe i havnen med 10 Bristol Blenheims. I alt kastedes 30 bomber, men halvdelen forsagede. Flyene kastede bomber fra 4 km højde,
alle undgik luftværnsilden og nåede tilbage til England.

Ved angrebet 13. august skulle bomberne - hvis muligt - kastes fra 7 km højde. Angrebet skulle søges gennemført, hvadenten der var et skjulende skydække eller ej. Styrken blev ført af Wing Commander Lart. Han havde kort forinden med godt resultat ført et tilsvarende angreb mod en tysk flyveplads ved Leeuwarden i Holland.
Han var kendt som en meget ambitiøs chef, krævende og personlig dristig. Efter manges opfattelse for dristig.

Eskadrillens mest erfarne navigatør deltog ikke den 13. august. Navigationen lå derfor i hænderne på en mindre rutineret. Det var beregnet, at eskadrillen skulle flyve
ind over Jyllands vestkyst ved Thyborøn (her). Forinden kysten vendte et af flyene om på grund af tekniske problemer. Da de 11 fly nåede Jylland, blev det klart, at
den vanskelige afdrift var fejlberegnet. Kysten passeredes ved Søndervig (her), ca. 55 km sydligere .

Ved passage af kysten forsvandt det hidtil beskyttende skydække. Alligevel besluttede Wing Commander Lart at fortsætte mod Aalborg i de to kilometers højde, som strækket fra over Nordsøen var fløjet i. Indflyvningen ved Søndervig var straks blevet observeret af en tysk luftmeldepost. Den tyske flyvekontroltjeneste i Århus blev omgående underrettet og Aalborg blev varslet om forventet engelsk angreb.

Samme dag var 25 tyske dagjagere blevet overført til Jever til eskortetjeneste for tyske bombefly mod England. 9 stk. Messerschmitt 109 var imidlertid netop
landet efter eskorte fra Stavanger. Umiddelbart efter at luftalarmen i Aalborg (her) havde lydt kl. 12.16, gik disse fly atter på vingerne. De tyske luftværnsbatterier
i og omkring Aalborg var tilsvarende beredte.

A-flightens seks fly slap gennem flakskytset og fik kastet deres bomber. Da B-flighten omtrent et minut senere fulgte efter, havde flakskytset skudt sig ind. Kl. 12.17 styrtede 1. T 1933 brændende ned (her) på Restrup Enge. Parfitt, Youngs og Neaverson blev dræbt. To minutter senere styrtede  2. R 3800 ned (her) ved den tyske vandflyveplads. Syms og Wright reddede sig med faldskærme. Turner blev dræbt i flyet.

Tre minutter senere styrtede 3. R 2772 ned (her) ved Egholm. Maskinen blev knust mod store sten. Mirakuløst overlevede Blair, Magrath og Greenwood, omend alle tre
alvorligt kvæstede.

Omtrent samtidigt styrtede  4. R 3821 ned (her) på selve flyvepladsen. Flyet eksploderede. Hale, Oliver og Boland dræbtes alle tre. 5. R 3829 styrtede ned (her) øst for
Vadum. Moore og Girvan kom ikke fri af det brændende fly. Kun Squadron Leader Wardell overlevede stærkt forbrændt. Hermed var B-flighten udslettet.                             

Både for A og B flighten er efterfølgende anført i hvilken rækkefølge flyene gik tabt samt ved hvilken lokalitet, de styrtede ned.Google Map p014-024 (Kilde:Ole Rønnest)

Så snart A-flighten var ude af flak-bæltet faldt de 9 tyske jagere over den. 6. R 3904 blev ramt først og styrtede ned (her) ved Aabybro. Newland, piloten, reddede sig i faldskærm. Ankers og Turner omkom i flyet.

Ved Kaas faldt næsten samtidigt 8. R 3802 (her) og  7. T 1827 (her). Fra det første reddede Ellen og Dance sig med faldskærm, mens Davies omkom i flyet. I T 1827
nåede Bristow at erkende, at Jones og Cranidge begge var dræbt. Han fik sin faldskærm hægtet på, fjernet flyets kamera og kom med besvær fri af kameralugen.
Hans faldskærm foldede sig ud få sekunder før han nåede jorden.

Ude ved Klithuse ramtes 10. R 3913. Hverken Wigley, Patchett eller Morrison slap ud af flyet (her). Omtrent sammesteds styrtede Lart´s fly  9. T 1934 (her). Hverken han
selv, Gillingham eller Beeby kom fri af flyet. Kun Gillingham blev om eftermiddagen identificeret af læge Christensen fra Brovst sygehus (her). Det sidste fly 11. T 1889 nåede stærkt skadet ud til kysten. Da det stod Oates klart, at flyet aldrig ville nå England, vendte han om og - efter ny beskydning - nødlandede han flyet (her) ved
Vust. Han selv blev alvorligt kvæstet i ryggen, men både han, Biden og Graham overlevede. To måneders kyndig pleje af Oates på sygehuset i Fjerritslev (her) sikrede hans overlevelse.

For de tretten overlevende englændere drejede det sig om at søge helbredet genvundet og overleve næsten fem års krigsfangenskab. I november 1941 lykkedes det
Bill Magrath at undslippe. Via Frankrig, Spanien og Gibraltar nåede han til England i marts 1942.

John Bristow indlagde sig uforglemmelig beundring ved gennem alle årene at magte at fremstille primitive radioer, så krigsfangerne kunne følge den militære udvikling
og efterhånden bringes til at tro, at allieret sejr ville blive en realitet."

Fra en krigsfangelejr i Tyskland brugte Bill Greenwood tid til at skrive til en filmstjerne i Hollywood. Se Keeping the spirits up - POW mail.
Se også Historisk Årbog for Thy og Vester Han Herred 1985 Bent Rolighed: Før flugtruterne hos Arkivthy - om BLE T1889 ved Vust med Oates, Biden og Graham.

Ole Rønnest fortæller i sin bog Den dømte eskadrille historien med mange detaljer, kort og fotos. Den tyske leder af byggeriet på flyvepladsen, Karl Bruns, bedømte skaderne på flyvepladsen som ganske ubetydelige. Han spurgte en af de tilfangetagne flyvere, der havde fået kaffe, cigaretter og whisky fra Major Seebohm: "Er De
gift?" "Nej", svarede flyveren og fortsatte, "jeg skulle giftes i morgen, men nu bliver det nok udsat i fire uger!" "Hvorfor fire uger?" Flyverens forbløffende svar var: "Fordi krigen til den tid er slut med vores sejr!"

Den dømte eskadrille er en af de bøger, der fås på Forsvars- & Garnisonsmuseum Aalborg. Se også Slaget om England.

Nogle få links på engelsk:
See No. 82 Squadron RAF - Wikipedia * 82 Squadron Blenheims, Watton, 1940 * Bristol Blenheim
Aircraft Restoration Company, Duxford - Bristol Blenheim * Blenheim L6739 -- Rolled Out.  Photo: RAF Memorial, Watton by Ole Rønnest
The reconstructed R3821  that visited Aalborg in 2000 due to efforts by Ole Rønnest.
Mere på engelsk via
Attack on Aalborg Airfield, Fliegerhorst Aalborg West, on 13 August 1940 kort navn: Aalborg Airfield 13 AUG 1940 og links til fly og flyvere.