Blenheim IV T1889 - Near Vust                                                                          Updated:  31 JAN 2017
 

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
o888021.htm Biden RMM Sgt RAF 82 p024.htm BLE T1889 Attack DK Near Vust d130840 o888 o888.htm POW
o888022.htm Graham T Sgt RAF 82 p024.htm BLE T1889 Attack DK Near Vust d130840 o888 o888.htm POW
o888020.htm Oates J E Sgt RAF 82 p024.htm BLE T1889 Attack DK Near Vust d130840 o888 o888.htm POWBLE T1889 tog del i angrebet på Aalborg, Fliegerhorst Aalborg West 13. august 1940.
Nedstyrtningsstedet er her. Google Map p014-024 (Kilde: Ole Rønnest)
Se også Historisk Årbog for Thy og Vester Han Herred 1985 Bent Rolighed: Før flugtruerne hos Arkivthy.

Det sidste fly - T 1889 - nåede stærkt skadet ud til kysten. Da det stod Oates klart, at flyet aldrig ville nå England, vendte han om og - efter ny beskydning -
nødlandede han flyet (her) ved Vust. Han selv blev alvorligt kvæstet i ryggen, men både han, Biden og Graham overlevede. To måneders kyndig pleje af Oates på sygehuset i Fjerritslev (her) sikrede hans overlevelse. (Tekst fra Skudt ned over Danmark)

3 flyvere.


BLE T1889 took part in the attack on Aalborg airfield, Fliegerhorst Aalborg West, on 13 August, 1940. The crash site is here. See also Google Map p014-024.
(Source: Ole Rønnest)

The last of the aircraft, T 1889, managed to reach the coast although already heavily damaged. When Oates realised that the aircraft would never be able to make it
to England, he turned the plane round and, after renewed attack by a fighter, he crash-landed (here) at Vust. Oates was seriously injured in his back, but after two months´ skilled treatment at Fjerritslev Hospital (here) he survived his injuries. His crew, Biden and Graham both survived. (Text from Shot down over Denmark)

3 airmen.