John F. H. Bristow                                                                                   Updated: 09 SEP 2008


Airman:
 o888023.htm Surname: Bristow Init: JFH Rank: Sgt Service: RAF Sqdn: 82

P_link: p020.htm Plane: BLE T1827 Operation: Attack DK Crash_site: At Kaas, 2 km E

Crash_d: d130840 Buried_d: o888 C_link: o888.htm At_Next: POW

BLE T1827 tog del i angrebet på Aalborg, Fliegerhorst Aalborg West den 13. august 1940. Nedstyrtningsstedet er her. (Kilde: Ole Rønnest)

Ved Kaas faldt næsten samtidigt R 3802 (her) og T 1827 (her). Fra det første reddede Ellen og Dance sig med faldskærm, mens Davies omkom i flyet. I T 1827 nåede Bristow at erkende, at Jones og Cranidge begge var dræbt. Han fik sin faldskærm hægtet på, fjernet flyets kamera og kom med besvær fri af kameralugen. Hans faldskærm foldede sig ud få sekunder før han nåede jorden.

John Bristow indlagde sig uforglemmelig beundring ved gennem alle årene at magte at fremstille primitive radioer, så krigsfangerne kunne følge den militære udvikling og efterhånden bringes til at tro, at allieret sejr ville blive en realitet. (Tekster fra Skudt ned over Danmark)

3 flyvere.


BLE T1827 took part in the attack on Aalborg airfield, Fliegerhorst Aalborg West, on 13 August, 1940. The crash site is here. (Source: Ole Rønnest)

At almost the same time R 3802 (here) and T 1827 (here) crashed at Kaas. From the R 3802, Ellen and Dance saved themselves by parachute, while Davies died in the plane. In T 1827, Bristow found time to ascertain that Jones and Cranidge had both been killed. He managed to hook on his parachute, remove the aircraft´s camera, and with some difficulty, got out through  the camera hatch. His parachute opened only a few seconds before he hit the ground.

John Bristow won an undying name for himself: through all the years of his captivity he constructed primitive radio sets so that his fellow POWs could follow the development of the war and gradually regain their faith in an Allied victory. (Texts from Shot down over Denmark)

3 airmen.