Norman Clifford Jones                    Updated: 29 JAN 2022


Airman:
 a107018.htm Surname: Jones Init: N C Rank: S/Ldr Service: RAF Sqdn: 82

P_link: p020.htm Plane: BLE T1827 Operation: Attack DK Crash_site: At Kaas, 2 km E

Crash_d: d130840 Buried_d: b160840 C_link: c107.htm At_Next: Vadum

BLE T1827 tog del i angrebet på Aalborg, Fliegerhorst Aalborg West den 13. august 1940. Nedstyrtningsstedet er her. Google Map p014-024 (Kilde: Ole Rønnest)

Ved Kaas faldt næsten samtidigt R 3802 (her) og  7. T 1827 (her). Fra det første reddede Ellen og Dance sig med faldskærm, mens Davies omkom i flyet. I T 1827 nåede Bristow at erkende, at Jones og Cranidge begge var dræbt. Han fik sin
faldskærm hægtet på, fjernet flyets kamera og kom med besvær fri af kameralugen. Hans faldskærm foldede sig ud få sekunder før han nåede jorden. (Find nummeret (1.-11.) i angrebet på - i tekst fra Skudt ned over Danmark)

Squadron Leader (Pilot) Norman Clifford Jones, 27 år, var søn af Joseph Albert og Florence Jones, Holcombe, Devon, United Kingdom. (Kilde: CWGC)

Bombeflyet Bristol Blenheim. p020MACR  Se Tyske flyvepladser ved Aalborg. 3 flyvere.

BLE T1827 took part in the attack on Aalborg airfield, Fliegerhorst Aalborg West, on 13 August, 190.
The crash site is here. See also Google Map p014-024. (Source: Ole Rønnest)

At almost the same time R 3802 (here) and  7. T 1827 (here) crashed at Kaas. From the R 3802, Ellen and Dance saved themselves by parachute, while Davies died
in the plane. In T 1827, Bristow found time to ascertain that Jones and Cranidge had both been killed. He managed to hook on his parachute, remove the aircraft´s
camera, and with some difficulty, got out through  the camera hatch. His parachute opened only a few seconds before he hit the ground.
(Find the number (1.-11.) in Attack on - in text from Shot down over Denmark)

Squadron Leader (Pilot) Norman Clifford Jones, 27, was the son of Joseph Albert and Florence Jones, of Holcombe, Devon, United Kingdom. (Source: CWGC)
He is remembered on The Walls of Names at the International Bomber Command Centre, Phase 2, Panel 191.

See No. 82 Squadron RAF - Wikipedia * 82 Squadron Blenheims, Watton, 1940 * Bristol Blenheim * German airfields near Aalborg.
Aircraft Restoration Company, Duxford - Bristol Blenheim * Blenheim L6739 -- Rolled Out.  Photo: RAF Memorial, Watton by Ole Rønnest
The reconstructed R3821  that visited Aalborg in 2000 due to efforts by Ole Rønnest.

Blenheim IV T1827 UX- took off from RAF Watton at 08:40 on 13 AUG 1940. (Source: Aircrew Remembered has this.) Bristol Blenheim * p020MACR 3 airmen.