Tom Graham                                                                                            Updated: 09 SEP 2008


Airman: o888022.htm Surname: Graham Init: T Rank: Sgt Service: RAF Sqdn: 82

P_link: p024.htm Plane: BLE T1889 Operation: Attack DK Crash_site: Near Vust

Crash_d: d130840 Buried_d: o888 C_link: o888.htm At_Next: POW

BLE T1889 tog del i angrebet på Aalborg, Fliegerhorst Aalborg West den 13. august 1940. Nedstyrtningsstedet er her. (Kilde: Ole Rønnest)
Se også Historisk Årbog for Thy og Vester Han Herred 1985 Bent Rolighed: Før flugtruerne hos Arkivthy.

Det sidste fly - T 1889 - nåede stærkt skadet ud til kysten. Da det stod Oates klart, at flyet aldrig ville nå England, vendte han om og - efter ny beskydning - nødlandede han flyet (her) ved Vust. Han selv blev alvorligt kvæstet i ryggen, men både han, Biden og Graham overlevede. To måneders kyndig pleje af Oates på sygehuset i Fjerritslev (her) sikrede hans overlevelse. (Tekst fra Skudt ned over Danmark)

3 flyvere.


BLE T1889 took part in the attack on Aalborg airfield, Fliegerhorst Aalborg West, on 13 August, 1940. The crash site is here. (Source: Ole Rønnest)

The last of the aircraft, T 1889, managed to reach the coast although already heavily damaged. When Oates realised that the aircraft would never be able to make it to England, he turned the plane round and, after renewed attack by a fighter, he crash-landed (here) at Vust. Oates was seriously injured in his back, but after two months´ skilled treatment at Fjerritslev Hospital (here) he survived his injuries. His crew, Biden and Graham both survived. (Text from Shot down over Denmark)

3 airmen.