V. J. Dance                                                                                                Updated:  09 SEP 2008


Airman:
 o888025.htm Surname: Dance Init: V J Rank: Sgt Service: RAF Sqdn: 82

P_link: p021.htm Plane: BLE R3802 Operation: Attack DK Crash_site: At Kaas, 2 km E

Crash_d: d130840 Buried_d: o888 C_link: o888.htm At_Next: POW

BLE R3802 tog del i angrebet på Aalborg, Fliegerhorst Aalborg West den 13. august 1940. Nedstyrtningsstedet er her. (Kilde: Ole Rønnest)

Ved Kaas faldt næsten samtidigt R 3802 (her) og T 1827 (her). Fra det første reddede Ellen og Dance sig med faldskærm, mens Davies omkom i flyet. I T 1827 nåede Bristow at erkende, at Jones og Cranidge begge var dræbt. Han fik sin faldskærm hægtet på, fjernet flyets kamera og kom med besvær fri af kameralugen. Hans faldskærm foldede sig ud få sekunder før han nåede jorden. (Tekst fra Skudt ned over Danmark)

3 flyvere.


BLE R3802 took part in the attack on Aalborg airfield, Fliegerhorst Aalborg West, on 13 August, 1940. The crash site is here. (Source: Ole Rønnest)

At almost the same time R 3802 (here) and T 1827 (here) crashed at Kaas. From the R 3802, Ellen and Dance saved themselves by parachute, while Davies died in the plane. In T 1827, Bristow found time to ascertain that Jones and Cranidge had both been killed. He managed to hook on his parachute, remove the aircraft´s camera, and with some difficulty, got out through  the camera hatch. His parachute opened only a few seconds before he hit the ground. (Text from Shot down over Denmark)

3 airmen.