Aalborg West + Ost + See * Tyske flyvepladser * German airfields                 Updated: 03 MAY 2021

Aalborg W+O+See

 

 


Foto: Udsnit af Topografisk kort 1953 - 1976 fra SDFE-kort.
FLIEGERHORST AALBORG WEST RØDSLET - også de tungeste fly
Området rummer nu Aalborg Lufthavn og Flyvestatíon Aalborg.
FLIEGERHORST AALBORG OST    RØRDAL   - ikke de tungeste fly. Nedlagt.
Punkterne viser midten af områder. Scroll ned ved Rørdal.
Se rød plet på Limfjordsbroen og skift derfra til andre kort/ortofotos. Træk. Zoom.
SEEFLIEGERHORST AALBORG - AALBORG SEE - vandflyveplads

Se Vandflyvepladsen i Aalborg - nu Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum.     
Se allierede fly skudt ned nær Aalborg.


Photo: Part of Topografical map 1953 - 1976 from SDFE-kort.
FLIEGERHORST AALBORG WEST RØDSLET - also the heaviest planes
Aalborg Airport and Air Transport Wing Aalborg are now in the area.
FLIEGERHORST AALBORG OST RØRDAL - not the heaviest planes. Cancelled.
The points indicate the centre of areas.
See red spot on the Limfjord_Bridge and change to other maps/fotos. Draw. Zoom.
SEEFLIEGERHORST AALBORG - AALBORG SEE - seaplane station.
A part of it is now Aalborg Defence- and Garrison Museum.

See Allied planes shot down near Aalborg.