Tranum Vadum 13 August 2013                                                                Updated: 27 JAN 2022

13 AUG 2013 Monument p022 BLE T1934 -
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - Monument p023 BLE R3913 - 8 - 9 - 10Vadum - 11 - 12
 

Ole Rønnest MBE fortalte i detaljer om begivenheder
13. august 1940.

Han har skrevet bogen Den dømte eskadrille - i engelsk
udgave The Doomed Squadron baseret på mange års arbejde.

Han har haft kontakt til overlevende flyvere fra angrebet.

Det betød, at han havde en fin baggrund for at gøre en helt særlig
indsats, da han hjalp initiativtagerne med at få rejst disse sten.

Ole Rønnest gav positioner og andet for alle nedstyrtede fly til
www.airmen.dk hvor en kort udgave af begivenhederne er baseret
på bogen Skudt ned over Danmark af Helge W. Gram, se
angrebet på Aalborg, Fliegerhorst Aalborg West 13. august 1940.

Ole Rønnest  MBE  gave a detailed account of events on
13 August 1940.
He has written the book
Den dømte eskadrille - in the edition in English The Doomed Squadron based on research for many years.

He has had contacts to surviving airmen from the attack.

That means that he had a fine background for an outstanding
effort when he assisted the team behind the initiative to erect
the memorial stones.

Ole Rønnest gave positions and more about all the crashed planes
to www.airmen.dk where a short version of the events is based on
Shot down over Denmark by Helge W. Gram, see
the Attack on Aalborg Airfield, Fliegerhorst Aalborg West, on 13 August 1940.