Edward Collis de Virac Lart                  Updated:  04 MAY 2021


Airman:
 a107007.htm Surname: de Virac Lart Init: E C Rank: WCdr Service: RAF Sqdn: 82

P_link: p022.htm Plane: BLE T1934 Operation: Attack DK Crash_site: Tranum Klit

Crash_d: d130840 Buried_d: b160840 C_link: c107.htm At_Next: Vadum

BLE T1934 tog del i angrebet på Aalborg, Fliegerhorst Aalborg West den 13. august 1940. Nedstyrtningsstedet er her. (Kilde: Ole Rønnest)

Styrken blev ført af Wing Commander Lart. Han havde kort forinden med godt resultat ført et tilsvarende angreb mod en tysk flyveplads ved Leeuwarden i Holland. Han var kendt som en meget ambitiøs chef, krævende og personlig dristig. Efter manges opfattelse for dristig.

Ved passage af kysten forsvandt det hidtil beskyttende skydække. Alligevel besluttede Wing Commander Lart at fortsætte mod Aalborg i de to kilometers højde, som strækket fra over Nordsøen var fløjet i. Indflyvningen ved Søndervig var straks blevet observeret af en tysk luftmeldepost.

Omtrent sammesteds styrtede Lart´s fly T 1934 (her). Hverken han selv, Gillingham eller Beeby kom fri af flyet. Kun Gillingham blev om eftermiddagen identificeret af læge Christensen fra Brovst sygehus (her). (Tekster fra Skudt ned over Danmark)

Wing Commander (Pilot) Edward Collis de Virac Lart, 39 år, var søn af Charles Edmund og Amy Vincent Lart, United Kingdom. Hans bror John Floyer Vincent Lart faldt også. Hæderstegn: DSO, the Distinguished Service Order. (Kilde: CWGC)

3 flyvere.

BLE T1934 took part in the attack on Aalborg airfield, Fliegerhorst Aalborg West, on 13 August, 1940.
The crash site is here. (Source: Ole Rønnest)

The squadron was commanded by Wing Commander Lart. Shortly before, he had successfully led a similar attack on a German airfield at Leeuwarden in the Netherlands. He was known as a very ambitious commander, demanding and daring. Some would say too daring.

After crossing the coast the protective cloud cover dispersed; nevertheless, Wing Commander Lart decided to proceed towards Aalborg at 2,000 metres, the height at which the squadron had crossed the North Sea. The crossing at Søndervig was instantly registered by a German air observation post.

Almost at the same place Lart´s aircraft T 1934 crashed (here). Neither he, Gillingham nor Beeby managed to get out. In the afternoon Gillingham, as the only one of the three, was identified by Dr. Christensen from Brovst Hospital (here). (Texts from Shot down over Denmark)

Wing Commander (Pilot) Edward Collis de Virac Lart, 39, was the son of Charles Edmund and Amy Vincent Lart, United Kingdom. His brother John Floyer Vincent Lart also fell. Awards: DSO, the Distinguished Service Order. (Source: CWGC)
He is remembered on The Walls of Names at the International Bomber Command Centre, Phase 2, Panel 196.

3 airmen.