Benny T. J. Newland                                                                               Updated:  08 MAR 2009


Airman:
 o888026.htm Surname: Newland Init: BTJ Rank: P/O Service: RAF Sqdn: 82

P_link: p019.htm Plane: BLE R3904 Operation: Attack DK Crash_site: At Aabybro. 2km E

Crash_d: d130840 Buried_d: o888 C_link: o888.htm At_Next: POW
 

BLE R3904 tog del i angrebet på Aalborg, Fliegerhorst Aalborg West den 13. august 1940. Nedstyrtningsstedet er her. (Kilde: Ole Rønnest)

Så snart A-flighten var ude af flak-bæltet faldt de 9 tyske jagere over den. R 3904 blev ramt først og styrtede ned (her) ved Aabybro. Newland, piloten,
reddede sig i faldskærm. Ankers og Turner omkom i flyet. (Tekst fra Skudt ned over Danmark)

3 flyvere.


BLE R3904 took part in the attack on Aalborg airfield, Fliegerhorst Aalborg West, on 13 August, 1940. The crash site is here. (Source: Ole Rønnest)

As soon af A-flight had come through the anti-aircraft fire the nine German fighters swooped on them. R 3904 was hit first and crashed (here) at Aabybro.
Newland, the pilot, landed safely by parachute.  Ankers and Turner died in the crash. (Text from Shot down over Denmark)

3 airmen.