Rebild  Liv gik tabt i disse 15 fly  Lives were lost in these 15 planes       Updated: 14 JAN 2020

Se disse 15 fly på Mindetavlen Flyverstenen i Rebild. Se hele Flyverstenen i 2012 og Toldstrup-Rebild.
Se de 69 navne på flyvere, der mistede livet under nedkastningsoperationer til den danske modstandsbevægelse. Se alle 99 besætningsmedlemmer.
Søgning Drop in DK i Alle fly giver 18 svar, se
Google Map Rebild. 3 fly p247 HAL BB378, p402 STI LJ999 og p430 HAL NA672 mistet uden tab af liv.
Se også 69 flyvere - St. Clement Danes og Danske minder i St. Clement Danes samt
Arne Mosgaard med Mindesmærke i Rebild Bakker.

See these 15 planes on the Memorial Plaque on the Aviator Stone in Rebild. See all of the Aviator Stone in 2012 and Toldstrup-Rebild
4 July in the Rebild Hills. See the 69 names of airmen who lost their lives in supply operations to the Danish resistance movement. See all of the 99 crew members.
Search Drop in DK in All planes gives 18 hits, see Google Map Rebild. 3 planes p247 HAL BB378, p402 STI LJ999 and p430 HAL NA672 lost without casualties.
See also 69 airmen - St. Clement Danes,  Danish memorials - St. Clement Danes and  Arne Mosgaard about the Memorial at Rebild Hills.

         

P_link Plane Force Sqdn Operation Crash_d Crash_site Mon Year
p309r.htm B24 42-40530 USAAF 406 Drop in DK d070544 Vognbjerg at Skjern Yes y1990
p310r.htm HAL LL192 RAF 138 Drop in DK d080544 The Skagerrak Yes y1990
p379r.htm STI LK 238 RAF 161 Drop in DK d071044 Near Vemb Yes y1990
p392r.htm STI LK279 RAF 138 Drop in DK d100245 Lillebælt Yes y1990
p397r.htm STI LK149 RAF 138 Drop in DK d230245 The North Sea Yes y1990
p401r.htm STI LK312 RAF 161 Drop in DK d050345 Limfjorden Yes y1990
p418r.htm STI LJ942 RAF 299 Drop in DK d030445 Roskilde Fjord Yes y1990
p422r.htm STI PK229 RAF 299 Drop in DK d120445 The North Sea Yes y1990
p424r.htm HAL NA344 RAF 298 Drop in DK d190445 The North Sea Yes y1990
p426r.htm STI LJ645 RAF 570 Drop in DK d230445 Skæring near Aarhus Yes y1945
p428r.htm STI LJ950 RAF 295 Drop in DK d270445 At Tipperne Yes y1990
p429r.htm STI LK567 RAF 295 Drop in DK d270445 Plougslund Mose Yes y1995
p435r.htm STI LK151 RAF 138 Drop in DK d271144 Lillebælt at Assens? Yes y1990
p436r.htm STI LK143 RAF 138 Drop in DK d031244 Off Søndervig Yes y1990
p437r.htm STI LK193 RAF 196 Drop in DK d030445 Sheringham/Cromer Yes y1990