Arne Mosgaard om flyvere og andet                 In English                        Updated:  05 MAR 2021

 Arne Mosgaard
 født 1932. Værnepligt 1952-54  Han døde 24. februar 2021.
 Det danske Kommando 1953-54
 Tjeneste ved Flyvevåbnet 1956-58
 Frivillig tjeneste i Hjemmeværnet fra 1968
 Kaptajn, fhv. kompagnichef og afsnitsleder
 (HJV.DST. 27 Herning)
 Læreruddannelse ved Silkeborg Seminarium
 1959-64. Fhv. overlærer
 Uddannet historiker ved Aarhus Universitet
 1986-91. Exam. art.phil. 1991
 (Fotos 1980 og 2000 fra Arne Mosgaard)
 (Tekst fra bogen Med kurs mod NATO)

Arne Mosgaard nær Herning har gennem et langt liv været interesseret i historie, især de allierede flyvere og våbenflyvninger til modstandsbevægelsen.
I 2004 skrev han om Begravelse af allierede flyvere. Han fortalte i 2007 om Beretninger og historier om RAF-grave i Jylland.

Se hans liste over skrifter om Royal Air Force flyvergrave og mindesmærker i Danmark. Heldigvis er en del af dem med her i www.airmen.dk.

I www.airmen.dk ses bl.a. disse filer fra ham, nogle af dem med noter og links fra AS. En del af indholdet beskrives lidt anderledes i www.airmen.dk.
Skarrild:      Folderen Flyvergraven i Skarrild * Rapport om flystyrt ved Skarrild * artikel før 2-årsdag * mindedag 1946 * artikel efter 2-årsdag * beretning 1947 
                   Traditionen med kransenedlægning * Mindegudstjeneste 1971 * fotos 1991 og 2002 * RAF Memorial Room 2002 * RAF Kransenedlægning 2003
                   Breve fra Vera Lynn - program 2004
Dejbjerg:    
Folderen Flyvergraven på Dejbjerg kirkegård * Tarm RAF gravene i Tarm * Engberg og Toldstrup
Vesterlund: Avisartikel * politirapport * Meldinger fra Landscentralen * Brande: Collage 2004  * Skæring: Den sidste våbenflyvning * Se også droptanke
STI LK238 ved Gørding: Flyvergraven i Gørding * Om LK238 * Flugten gennem et besat land * Nogen hjalp - Gee * Et gensyn 47 år efter s. 1 og s. 2
På siden Fliegerhorst Grove-FSN Karup-Karup Lufthavn ses 4 pdf-filer af Arne Mosgaard:
Se Fliegerhorst Grove Del 1 14,6 MB* Fliegerhorst Grove Del 2 13,17 MB* Grove Kapitulation 4.51 MB * Avisklip Fliegerhorst Grove - Karup Flyveplads 13,3 MB

Våbenflyvninger til den danske modstandsbevægelse af Arne Mosgaard.
Indholdsfortegnelse for pdf-filer
1.
    RAF mindesmærke i Rebild bakker. Våbenflyverne  * 2.  Hvidstengruppens mindemonument i Hvidsten
3.
    Mindesten Skæring Hede – modstandsfolkenes henrettelse * 4. Mindelund i Husbjerg Klit – stedet for dræbte modstandsfolks begravelse
5.
    Jyske modtagepladser for våben fra England * 6. Organisering af våbenmodtagelse * 7.  Modstandslederne – Jylland
       Grave for våbenflyvere på kirkegårde i 8.
 Helligsø * 9. Vang * 10. Fjerritslev * 11. Løgstør * 12. Sejerslev* 13. Tornby* 19. Fredericia* 20. Horne* Sønder Nissum
14.
  Modstandsdistrikt Herning – våbenmodtagelse
15.
  Isenbjerg, mindesten – våbenmodtagelse * 16.  Nørre Snede, modtageplads ”YVONNE”
17.
  Modstandsbevægelsen i Herning og omegn – organisering og bevæbning
18.
  RAF mindemonument med propel, Billund/Plougslund – våbenfly *  21. Befrielsesmindesten, Herning