Halifax II BB378 - Near Ugerløse                                                           Updated: 05 OCT 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
o888192.htm Anderson N Sgt RAF 138 p247.htm HAL BB378 Drop in DK Near Ugerløse d111243 o888 o888.htm POW
o888193.htm Atkins B A F/Sgt RAF 138 p247.htm HAL BB378 Drop in DK Near Ugerløse d111243 o888 o888.htm POW
v999045.htm Bartter A C F/Lt RAF 138 p247.htm HAL BB378 Drop in DK Near Ugerløse d111243 v999 v999.htm EVD to S
v999046.htm Fry C W F/O RCAF 138 p247.htm HAL BB378 Drop in DK Near Ugerløse d111243 v999 v999.htm EVD to S
v999047.htm Howell E Wt/O RAF 138 p247.htm HAL BB378 Drop in DK Near Ugerløse d111243 v999 v999.htm EVD to S
o888196.htm Riggs W R Sgt RAF 138 p247.htm HAL BB378 Drop in DK Near Ugerløse d111243 o888 o888.htm POW
o888195.htm Smith S G Sgt RAF 138 p247.htm HAL BB378 Drop in DK Near Ugerløse d111243 o888 o888.htm POW
o888194.htm Turvil F Wt/O RAF 138 p247.htm HAL BB378 Drop in DK Near Ugerløse d111243 o888 o888.htm POW


HAL BB378 var på SOE-mission
, da flyet 11. december 1943 nødlandede mellem Ugerløse og Store Merløse her nordøst for Bonderupgaard, Bonderupvej 148,
4370 Store Merløse. Position fra David Barry fundet 14 FEB 2015 i detektorsøgning - se YouTube Video 4min.9sek. iværksat af Holbæk Museum
og rapporten  På sporet af Halifax BB378 (pdf - 44 sider) af David Barry, Kalundborg Arkæologiforening, (støtter bl.a. Museum Vestsjælland) modtaget 27 FEB 2015.
Mere i TV ØST Detektorfolk på jagt efter et fly  optaget og sendt 08 MAR 2015. Se også Håndgranat - -. See 7 YouTube videos at Museum Vestsjaelland.

Se hvad der skete efter styrtet og se den lange beretning Mission til Sjælland fra F/O C.W. Fry og danske kilder om 3 officerer fra HAL BB378 på Sjælland.
Se også NORDVESTNYT lørdag 28. december 2013: Jørgen Juul om RAF fly skudt ned over Bonderup - og mere (pdf) 70 år efter styrtet. Besøg af Atkins.

Den korte version:  
"Den var kort før kl. 02.00 skudt i brand af en tysk Ju88 over Sjællands højeste punkt Gyldenløveshøj (126 m, her, tættere på her), hvor chefen for  SOE i Danmark Flemming B. Muus skulle være sprunget ud med faldskærm. Nødlandingen forløb perfekt, og få minutter efter stod alle 9 ombordværende uskadte på Bonderup-
gaards marker og så på det brændende vrag. De allierede flyvere blev inddelt i to hold på henholdsvis 3 og 5 mand, der skulle søge i udpegede retninger efter hjælp
fra lokalbeboere, mens Muus selv fortsatte alene mod København. De 3 officerer kom hurtigt i kontakt med personer med nær tilknytning til modstandsbevægelsen,
og få dage efter var de udskibet til Sverige. De 5 underofficerer gik det knapt så godt. Søndag den 13. december gik de ind hos en gårdejer i Ølsted (her) ved Frederikssund. Gårdejeren ringede øjeblikkelig til det danske politi og herfra blev den tyske værnemagt underrettet. I løbet af natten blev de 5 flyvere afhentet og
overført til Høvelte Kaserne (her)." (FT 88-35-18) p247MACR

Dette var et af 15 fly mistet med tab af 69 liv + 3 fly mistet uden tab af liv, 5 af dem i RKSK, se Google Map RebildMindetavlen i Rebild og Rebild 2012.
Omkring 6500 containere med omkring 700 tons våben, sprængstoffer og mere fra SOE blev nedkastet til dansk modstandsbevægelse.
RAF udførte 284 og USAAF 168 vellykkede nedkastninger over Danmark. Modstandsbevægelsen blev bevæbnet og mindst 4.481 sabotageaktioner blev udført.8 flyvere. 

HAL BB378 was on a SOE-mission, when the plane on 11 DEC 1943 crash landed between Ugerløse and Store Merløse here northeast of Bonderupgaard, Bonderupvej 148, 4370 Store Merløse. Position from David Barry found on 14 FEB 2015 in a metal detector survey - see YouTube Video 4 min.9sec.
initiated by Holbæk Museum, see the report On the trail of Halifax BB378 (pdf - 44 pages) by David Barry, Kalundborg Arkæologiforening, (supports
Museum Vestsjælland) received on 27 FEB 2015. See 7 YouTube videos at Museum Vestsjaelland.
See AN ANNIVERSARY in 2013 (based on article in NORDVESTNYT - provided by Nigel Atkins) in Newsletter Spring 2014.

See what happened after the crash and see the long account Mission to Sjaelland from F/O C.W. Fry and Danish sources about 3 officers from HAL BB378.
The short version:
"Shortly before 02:00 it caught fire when attacked by a German Ju88 over the highest point of Sjælland, Gyldenløveshøj (126 m, here), where the chief of SOE in
Denmark was to bail out. The crash landing was perfect, and few minutes later all 9 on board stood unharmed in the fields of Bonderupgaard, watching the burning
wreck. The allied airmen were divided in two teams of 3 and 5 airmen, who were to go in directions pointed out to them to seek help from local residents, while Muus himself went on alone towards Copenhagen. The 3 officers quickly got in touch with people with close ties to the resistance movement, and they were sailed to
Sweden a few days later. The 5 NCOs did not have the same luck. On Sunday 13 December they went in to a farmer in Ølsted (here) at Frederikssund. The farmer immediately called the Danish police, and the German Wehrmacht was informed. The 5 airmen were fetched during the night and transferred to Høvelte
Barracks (here)." (FT 88-35-18) p247MACR

This was one of 15 planes crashed with the loss of 69 lives + 3 planes lost without loss of lives, 5 of them on RKSK, see Google Map RebildRebild 2012 and
and the Memorial Plaque in Rebild. About 6,500 containers with about 700 tons of weapons, explosives, and more were dropped to the Danish resistance movement.
The RAF had 284 and the USAAF had 168 successful airdrops over Denmark. The resistance movement was armed and there were at least 4,481 sabotage actions.

See No. 138 Squadron - Wikipedia * Roll of Honour, Tempsford * Tempsford Special Duties Squadrons * A History of Tempsford Airfield * p247MACR
Halifax * Halifax Print * Halifax - Bless 'Em All *Halifax-BC Museum.Canada * Halifax-RAF Museum * Halifax-The Yorkshire Air Museum

Halifax II BB378 NF-D took off from RAF Tempsford at 2150 hours on 10 DEC 1943. (Source: Aircrew Remembered has this)    8 airmen.