Toldstrup - Rebild Rebild Monuments*GoogleM Toldstrup*Rebild 2012+2021+2022*2023*Toldstrup-4*Toldstrup-2*Toldstrupselskabet 18 SEP 2023
  Engberg+Toldstrup - Herning. Buste, Monumenter: Assens*Hjelm Hede*Grimme Bakker*Skive*Færker Odde*Sabotørskole*Grav i Tulstrup *G Map Rebild

Toldstrupflyver3 TOLDSTRUP skrev verset til
Mindetavle for 69 flyvere*USAAF-flyvere*US-steder
Se Toldstrup i Modstandsdatabasen.  
Flyverstenen blev afsløret i 1990, se fotos.
YouTube video Afsløring af mindesten 23:37 min.
Foto: AS 08 JUN 2021
Toldstrups buste har på soklen denne mindetavle.
Busten blev afsløret den 5. maj 2006.
Hans 4 kurerer og meget mere var der.
Se Cimbrerstenen på bakketoppen på dette foto.
Se Anders Bjørnvad om 2 flyvere fra USAAF
og Toldstrup om de samme 2.
Annie og Gunnar Langberg.

Toldstrup - Europas bedste nedkastningschef.
Se Gram, flyvere og nedkastningsoperationer.
Modstandskamp - Nedkastninger+Sabotage
i Historisk Atlas.  
Ved Fussingø.

TOLDSTRUP  wrote the verse
for the Memorial Plaque to 69 airmen at Rebild.
See USAAF-airmen * US-sites
The Aviator Stone was unveiled in 1990.
Photo: AS 08 JUN 2021
Toldstrup's bust has this memorial plaque on the base. The bust was unveiled on 5 May 2006.
His 4 couriers and much more were there.
See the Cimbrian Stone at the hilltop in this photo.
See also
Anders Bjørnvad about 2 airmen of the USAAF
and Toldstrup about the same 2 airmen. See
Jens Toldstrup - Europe's best nedkastningschef
in Dansk Militærhistorie  (Use Translate)

See Gram, airmen and supply operations