St. Clement Danes - Danske minder - Danish memorials             Updated: 31. MAY 2023 

 

 

 

 

 

 

 


Se St. Clement Danes og Sir Arthur Harris.  Se disse Danske minder 1940-45:
Til venstre Mindeplade 1940-45 midt i rækken. Air Chief Marshall Lord Dowding i baggrunden.
Se St. Clement Danes. Disse 3 minder ses i krypten:
Mindetavle for 69 flyvere, der mistede livet under nedkastningsoperationer til modstandsbevægelsen.
Relief for dem der hjalp 2803 flyvere tilbage til GB. Danskere hjalp 92 flyvere til Sverige og 57 til GB.
Korsstingsbroderi med 47 navne på flyvere, der døde nær Horsens. Google Map HorsensEH47.

See St. Clement Danes and Sir Arthur Harris. See these Danish WW2 memorials:
To the left a Memorial tablet 1940-45 in the middle of the row. Also Air Chief Marshall Lord Dowding.
See St. Clement Danes at the RAF Website. These 3 memorials are in the crypt:
Memorial tablet to 69 airmen who lost their lives in air-drop operations to the Resistance.
Relief commemorating those who helped 2803 airmen back to Great Britain.

Danes helped 92 to Sweden and 57 to Great Britain.

A cross stitch embroidery with 47 names of airmen who died near Horsens. G. Map HorsensEH47.