Halifax GR II JP336 - Kattegat                                                               Updated: 26 NOV 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
e777091.htm Cockroft G G Sgt RAF 058 p427.htm HAL JP336 Anti ship The Kattegat d240445 e777 e777.htm NO KNOWN
o888146.htm Davey L B F/O RAF 058 p427.htm HAL JP336 Anti ship The Kattegat d240445 o888 o888.htm POW
a068001.htm Ford E I F/O RCAF 058 p427.htm HAL JP336 Anti ship The Kattegat d240445 b161145 c068.htm Odder
o888147.htm Guinane G A Sgt RAF 058 p427.htm HAL JP336 Anti ship The Kattegat d240445 o888 o888.htm POW
o888148.htm Johnson J V F/O RAF 058 p427.htm HAL JP336 Anti ship The Kattegat d240445 o888 o888.htm POW
e777090.htm McKinney R L P/O RAF 058 p427.htm HAL JP336 Anti ship The Kattegat d240445 e777 e777.htm NO KNOWN
a068002.htm Oddy E N Sgt RAF 058 p427.htm HAL JP336 Anti ship The Kattegat d240445 b161145 c068.htm Odder
a068003.htm Parker M A F/O RCAF 058 p427.htm HAL JP336 Anti ship The Kattegat d240445 b161145 c068.htm Odder
e222002.htm Rosenthal TEP F/Sgt RAF 058 p427.htm HAL JP336 Anti ship The Kattegat d240445 b260745 e222v.htm Varberg, S


  HAL JP336 var nødt til at nødlande på havet (måske omkring her nordøst for Gjerrild på Djursland) den 24. april 1945. Se Google Map p427 HAL JP336.

"Den 23. april 1945 kl. 20.15 lettede F/O Lawrence Barclay Davey fra Stornoway i HAL JP336. Ved midnat opdagede flyet en tysk konvoj fra Norge, og under det første angreb blev flyet svært beskadiget af flak. Davey forsøgte at nå land, men ca. 1 sømil (måske omkring her) nordøst for Gjerrild på Djursland (Gjerrild Fyr her) måtte flyet lande på vandet, hvor det holdt sig flydende i brændende tilstand i en halv time. Fra land blev branden observeret, men ingen sejlede til undsætning. Da F/O Davey kom fri af flyet, kunne han høre anden-piloten F/Sgt Thomas Ernest Parker Rosenthal råbe om hjælp inde i den brændende maskine. Davey krøb ind i vraget og fik hjulpet Rosenthal ud. Telegrafisterne F/O John Vilhjalmur Johnson og Sgt Gerard Anthony Guinane var også kommet fri af flyet, og i fællesskab fik de pustet deres gummibåd op og roede rundt for at finde de 5 øvrige besætningsmedlemmer, men forgæves.

De kunne se den danske kyst, men vinden kom fra vest, og strømmen førte dem hurtigt til havs. Den efterfølgende nat døde F/Sgt Rosenthal, og da gummibåden var utæt, måtte han begraves til havs. Senere drev Rosenthal dog i land ved Svarthall (måske omkring her), og den 26. juli 1945 blev han begravet på Varberg kirkegård i Sverige. Efter 36 timer blev de nødstedte omsider opdaget af en tysk observationspost på Anholt (her), og to udsendte danske fiskekuttere "Vera" og "Hafnia" samlede de 3 flyvere op, og bragte dem ind til Anholt. Via Grenå (her) blev de overført til Århus Kommunehospital, hvor de i dagene efter befrielsen nød stor opmærksomhed." (FT 91-10-54)
Se Flyvere på Aarhus Kommunehospital og p427MACR.

Nedstyrtningsstedet her 1 sømil nordøst for Gjerrild angives anderledes i 2 andre kilder. FAF: 15 miles nordvest for Anholt. AOD: 10-15 km øst for Grenå.
På oversigtskortet her ses øen Anholt og Varberg i Sverige, hvortil der er færge fra Grenå. 3 drev ind øst for Odder og 2 ukendte drev ind nordøst for Ebeltoft.

"Liget af Sgt Oddy blev den 11. november 1945 fundet i strandkanten ved Saksild plantage (omkring her) og transporteret til Odder Sygehus. Henholdsvis den 11. og 12. november 1945 fandt man syd for Rude Strandhotel (omkring her, nu Rude Strand Højskole) yderligere ligene af 2 omkomne flyvere (Parker og Ford). De 3 flyvere blev begravet (på Odder Ny Kirkegård) den 16. november 1945 som ukendte." (FAF) De 3 er blandt 47 navne i London og Horsens. Se også Google Map HorsensEH47

P/O Robert L. McKinney og Sgt George G. Cockroft har ingen kendt grav og mindes på Runnymede Memorial. (Kilde: AOD)
Se Unknown British Airman i Dråby og Unknown British Airman i Hyllested. De kunne være McKinney og Cockroft ud fra datoer og findesteder.
Hvis det er rigtigt, er det dog ikke muligt at sige, hvem der er hvor! (Kilde: Bent Agger)

Fra
HAL JP336 er 3 flyvere begravet i Odder og deres navne er blandt 47 navne i St. Clement Danes og i Horsens. Halifax maleri.
Se Halifax Print * Halifax Mk III på YAM 2019 * folk bag en Halifax klar til en mission.
1 blev begravet i Sverige, 2 har ingen kendt grav og 3 blev
ført til Tyske krigsfangelejre. 9 flyvere.

 HAL JP336 had to ditch in the Kattegat (maybe about here northeast of Gjerrild in Djursland) on 24 April 1945. See Google Map p427 HAL JP336.

"
F/O Lawrence Barclay Davey took off from Stornoway in HAL JP336 on 23 April 1945 at 20:15. At midnight the plane spotted a German convoy from Norway, and the plane was heavily damaged by flak during the first attack. Davey tried to reach land, but the plane had to ditch about 1 nautical mile (maybe about here) northeast of Gjerrild in Djursland (Gjerrild Lighthouse here). It floated, burning, for half an hour. The fire was seen from land, but nobody sailed out to their rescue.
When F/O Davey got off the plane, he heard Co-Pilot F/Sgt Thomas Ernest Parker Rosenthal shouting for help from within the burning plane. Davey crawled into the
wreck and helped Rosenthal out. The Wireless Operators F/O John Vilhjalmur Johnson and Sgt Gerard Anthony Guinane had also come off the plane and together
they inflated their dinghy and rowed around to find the other 5 crew members, but in vain.

They could see the coast of Denmark, but the wind came from the west and the current quickly took them off the coast. F/Sgt Rosenthal died in the following night,
and as the dinghy leaked he had to be buried at sea. However, Rosenthal later drifted ashore at Svarthall (maybe about here), and he was buried in Varberg
Cemetery in Sweden on 26 July 1945. After 36 hours the airmen in distress were finally spotted by a German observation post on Anholt (here) and two Danish
fishing boats "Vera" and "Hafnia" were sent out to pick up the 3 airmen. They were then taken to Anholt. Via Grenå (here) they were transferred to Århus Municipal Hospital. In the days after the liberation they were met with great attention here." (FT 91-10-54)

The crash site here 1 nautical mile northeast of Gjerrild is indicated differently in 2 other sources: FAF: 15 miles northwest of Anholt. AOD 10-15 km east of Grenå.
The key map here shows the island of Anholt and Varberg in Sweden. There is a ferry Grenå-Varberg. 3 airmen drifted ashore east of Odder and 2 unknown airmen
drifted in northeast of Ebeltoft.

"On 11 November 1945 the dead body of Sgt Oddy was found by the water´s edge at Saksild plantation (about here) and taken to Odder Hospital. On 11 and 12
November 1945 the dead bodies of 2 more airmen (Parker and Ford) were found south of Rude Strandhotel (about here, now Rude Strand Højskole).
The 3 airmen were buried (in Odder New Churchyard) as unknown on 16 November 1945." (FAF) See them among 47 names in London and Horsens.
See also Google Map HorsensEH47

P/O Robert L. McKinney and Sgt George G. Cockroft have no known graves. They are commemorated on the Runnymede Memorial. (Source: AOD)

See Unknown British Airman in Dråby and Unknown British Airman in Hyllested. Dates and the places they were found indicate that they might be McKinney and Cockroft. If that is correct, it is still impossible to establish who is where! (Source: Bent Agger) 3 airmen from HAL JP336 are buried in Odder, and their names are
among  47 names in London and Horsens. 1 was buried in Sweden, 2 have no known graves and 3 were taken to German POW-Camps. See also p427MACR.

See No. 58 Squadron RAF * RAF Coastal Command *  This Halifax from No. 18 Group RAF took off from RAF Stornoway. Halifax painting
Halifax-Wikipedia*Halifax Print*Halifax-BC Museum.Canada * Halifax-RAF Museum * Halifax-The Yorkshire Air Museum * Halifax Mk III at YAM 2019*LAN-HAL.
Robin Hudson of RAFA Stornoway sent details of airmen from HAL JP333 * HAL JP302 * HAL JP173 * HAL PN402 * HAL JP299. Also HAL HX224 * HAL JP336
HAL HR686 and HAL JP330 took off from RAF Stornoway. See Lost Airmen from RAF Stornoway.  9 airmen.