Lancaster                               -                                   Halifax                                      Updated:  23 DEC 2019

LAN c

Foto: Richard Bøllund.
BBMF  Lancaster HW-R set 05 MAJ 2011, da den fløj over
Fiskeri- og Søfartsmuseet og Esbjerg - Fovrfeld Gravlund. Gravene er her.
Se også Lancaster over Esbjerg - forfra og Lancaster over Esbjerg - bagfra.

Photo: Richard Bøllund.
BBMF  Lancaster HW-R seen on 05 MAY 2011, when it made a flypast over the
Fisheries and Maritime Museum and Esbjerg (Fourfelt) Cemetery. The plot is here.
See the front of the Lancaster over Esbjerg and Lancaster over Esbjerg from behind.

HAL print

Foto fra Karl Kjarsgaard, direktør for Bomber Command Museum of Canada.  
Bemærk hvordan motorer og propeller er placeret i en Lancaster og i en Halifax.
Halifax-BC Museum.Canada*Halifax-RAF Mus*Halifax-The Yorkshire Air Museum
Se også Lancaster + Halifax understel.

Photo from Karl Kjarsgaard, director of Bomber Command Museum of Canada. Notice how the engines and propellers are placed in a Lancaster and in a Halifax.
Halifax-BC Museum.Canada*Halifax-RAF Mus*Halifax-The Yorkshire Air Museum
See also Lancaster + Halifax undercarriage.