Unknown British Airman                  Updated: 20 JUN 2024

Airman:
 a013001.htm Surname: unknown Init: xx Rank: xx Service: RAF Sqdn: xx

P_link: p444.htm Plane: UNKNOWN Operation: Unknown Crash_site: UNKNOWN

Crash_d: d111111 Buried_d: b010845 C_link: c013.htm At_Next: Dråby

"Den omkomne flyver drev i land på Boeslum Strand den 29. juli 1945 (omkring her).
Han blev begravet den 1. august, uden at det havde været muligt at identificere personen.

Begravelsen foregik under stor deltagelse fra egnens befolkning, ligesom en RAF officer, en engelsk feltpræst og en halv snes engelske soldater fra Århus var til stede ved højtideligheden. - - 8 engelske soldater affyrede en æressalve over graven. " (FAF)
Den engelske feltpræst foretog jordpåkastelsen, og ordene blev gentaget på dansk.
Oplysning fra K. Fabricius 15. maj 2024.

HAL JP336 var nødt til at nødlande på havet (måske omkring her nordøst for Gjerrild på Djursland) den 24. april 1945. Se Google Map p427 HAL JP336.

P/O Robert L. McKinney og Sgt George G. Cockroft fra dette fly har ingen kendt grav
og mindes på Runnymede Memorial. (Kilde: CWGC)
Se Unknown British Airman i Dråby og Unknown British Airman i Hyllested.
De kunne være McKinney og Cockroft ud fra datoer og findesteder.
Hvis det er rigtigt, er det dog ikke muligt at sige, hvem der er hvor! (Kilde: Bent Agger)       

"On 29 July 1945 the perished airman drifted ashore at Boeslum (about here).               Unknown British airman killed in action 1945
He was buried on 1 August. It had not been possible to identify the person.

Many local residents attended the funeral. Also an officer of the RAF, a British army
chaplain and a group of British soldiers from Århus attended the ceremony.
- - 8 British soldiers fired a salute of honour over the grave." (FAF)
The English army chaplain sprinkled earth on the grave, and the words were repeated in Danish.
Information from K. Fabricius 15 May 2024.

HAL JP336 had to ditch in the Kattegat (maybe about here northeast of Gjerrild in Djursland) on 24 April 1945. See Google Map p427 HAL JP336.
P/O Robert L. McKinney and Sgt George G. Cockroft have no known graves. They are commemorated on the Runnymede Memorial. (Source: CWGC)
See Unknown British Airman in Dråby and Unknown British Airman in Hyllested. Dates and the places they were found indicate that they might be McKinney and Cockroft. If that is correct, it is still impossible to establish who is where! (Source: Bent Agger)