POW - Prisoner of War - krigsfange                                                       Updated: 08 SEP 2021


Især i den første del af krigen var det svært for de overlevende at undgå at blive fanget. Til den 29. august 1943 var der en dansk regering, der samarbejdede
med tyskerne, der havde besat Danmark. Dansk politi skulle eftersøge nedstyrtede flyvere. En del politimænd hjalp efter 29. august flyvere til Sverige.

Philson i september 1941 blev fanget af dansk politi efter en grundig eftersøgning. Han var efter tilfangetagelsen hædersgæst ved en middag på Daugaard Kro!

Webster nåede næsten Sverige i oktober 1942. Han blev arresteret af dansk politi og svarede på alt tyskerne spurgte om. Han kunne have været skuespiller!

Whiteman sejlede til Sverige med
"Svanen"  i april 1944 med hjælp fra en fisker og en ung politimand. Han besøgte igen Bornholm i 1998.

Schrenk kom i februar 1944 som krigsfange til Tyskland. Det har han to beretninger om - og meget mere.    Se Tyske krigsfangelejre.

Toomey svømmede 17 AUG 1944 til Sejerø og fik hjælp. Han blev krigsfange. Se meget i Wartime Diary of Robert E. Toomey med Photo Album.


Se de 629 navne på siden Flyvere 1946 eller brug Søgeformular til databasen.
Skriv POW i feltet Skæbne / Fate.
 

Survivors had to be lucky in order to avoid getting captured particularly in the first part of the war. The Danish government cooperated with the Germans,
who had occupied Denmark until the break 29 August 1943. Danish police had to search for crashed airmen. A number of policemen later helped airmen to Sweden.

Philson was arrested by Danish police in September 1941 after a thorough search. After his capture he was the guest of honour at a dinner with the police!

Webster nearly made it to Sweden in October 1942. He was arrested by Danish police and had answers to all questions from the Germans. A born actor!

Whiteman sailed to Sweden with
"Svanen"  in April 1944 with the help of a fisherman and a young policeman. He revisited Bornholm in 1998.

Schrenk came to Germany as a Prisoner of War in February 1944. He has two accounts of that - and much more.  See German POW-Camps.

Toomey
swam to Sejerø on 17 AUG 1944. He got help, but became a POW. See a lot in Wartime Diary of Robert E. Toomey with Photo Album.

See the 629 names on Airmen 1946 or use Search form for the database. Write POW in the field Skæbne / Fate.