Halifax GR. II  JP299 (BY-J) - The Skagerrak                                   Updated: 22 JAN 2022

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
e777902.htm Blakey A D Sgt RAF 058 p473.htm HAL JP299 Anti ship The Skagerrak d240445 e777 e777.htm NO KNOWN
e777903.htm Hanks WHH F/Lt RAF 058 p473.htm HAL JP299 Anti ship The Skagerrak d240445 e777 e777.htm NO KNOWN
e777904.htm Livingstone R B F/O RAAF 058 p473.htm HAL JP299 Anti ship The Skagerrak d240445 e777 e777.htm NO KNOWN
e777905.htm Murray J I Wt/O RAF 058 p473.htm HAL JP299 Anti ship The Skagerrak d240445 e777 e777.htm NO KNOWN
e777906.htm Pidgen IJA F/Sgt RAF 058 p473.htm HAL JP299 Anti ship The Skagerrak d240445 e777 e777.htm NO KNOWN
e777907.htm Ramsay G W F/Sgt RAF 058 p473.htm HAL JP299 Anti ship The Skagerrak d240445 e777 e777.htm NO KNOWN
e777908.htm Watling V G F/O RAF 058 p473.htm HAL JP299 Anti ship The Skagerrak d240445 e777 e777.htm NO KNOWN
e777909.htm Watts R F F/Sgt RAF 058 p473.htm HAL JP299 Anti ship The Skagerrak d240445 e777 e777.htm NO KNOWN
e777872.htm Wilmot-Dear ATC F/Lt RAF 058 p473.htm HAL JP299 Anti ship The Skagerrak d240445 e777 e777.htm NO KNOWN


Den 24. april 1945 blev
HAL JP299 skudt ned over Skagerrak omkring her ca. 30 km nord for Hirtshals. Flyvehistorisk Tidsskrift skriver:
"23/24 april 1945.  Skagerrak, ca. 30 km N for Hirtshals.
Halifax GRII, JP299 (BY-J). 58 Squadron, 18 Group, Coastal Command, Stornoway, Isle of Lewis. (Anti shipping patrol i Kattegat). 9 MIA.

Den 24. april kl. 00.20 angreb F/Lt. Main fra 502 Squadron det tyske skib »Tübingen« på 5.433 BRT. Skibet var blevet beskadiget den 19. april syd for Skagen under
et angreb fra F/O Watts, 58 Squadron. Skibet var nu på vej ned gennem Læsø Rende (her) for at blive repareret på Flensborg Værft. Mains angreb med syv stk.
500 punds bomber. Skibet fik tre træffere, brød i brand og sank kort efter. To besætningsmedlemmer fra skibet blev dræbt, medens resten reddede sig i land.

F/Lt. Arthur Thomas Wilmot-Dear (DFC) i JP299 var også på udkik efter det beskadigede skib. Wilmot-Dear havde den 12. april sænket »Ostland« på 5.273 BRT
vest for Anholt (her). Denne bedrift havde indbragt ham et velfortjent DFC. To tyske natjagere blev observeret i området, og en af disse fik ram på JP299. Kl. 01.40 opdagede F/Lt L. G. Thacker i NA235 to brændende pletter på havet ca. 30 km N for Hirtshals (57°51N - 9°55Ø). Da ingen andre fly eller skibe var i dette område,
må der derfor antagelig være tale om Halifax JP299." (FT 89-73-46)

"Besætningen havde været på udkig efter spor af motorskibet Tubigen, 5452 tons, som var blevet angrebet af et fly fra 502 Squadron kl. 00.39 GMT. Ober Leutenant Herbert Koch var startet fra Grove i Danmark kl. 00.19 i Ju-88 G-6 med kendingsbogstaver D5+AH. Hans sejr (nedskydning af fjendtligt fly) den aften antages
at være over JP299 fra 58 Squadron. Han landede hjemme på basen efter et togt på 133 minutter."
(Oplysninger modtaget 29. januar 2010 fra Robin Hudson fra
RAFA Stornoway.)
Se Halifax Print * Halifax Mk III på YAM 2019 * folk bag en Halifax klar til en mission. 9 flyvere.

On 24 April 1945 HAL JP299 was shot down over the Skagerrak about here app. 30 km north of Hirtshals. (Danish) Aviation Historical Review writes:
"23/24 April 1945.  The Skagerrak, app. 30 km N of Hirtshals.
Halifax GRII, JP299 (BY-J). 58 Squadron, 18 Group, Coastal Command, Stornoway, Isle of Lewis. (Anti shipping patrol in the Kattegat). 9 MIA.

On 24 April at 00:20 F/Lt. Main from 502 Squadron attacked the German ship »Tübingen«, 5,433 BRT. The ship had been damaged on 19 April south of
Skagen, when it was attacked by F/O Watts, 58 Squadron. Now the ship was heading south through Læsø Rende (here) to be repaired in Flensburg Shipyard.
Mains attacked with seven 500 lbs bombs. The ship was hit by three bombs, caught fire and sank shortly afterwards. Two crew members from the ship
were killed, while the rest of them managed to get ashore.

F/Lt Arthur Thomas Wilmot-Dear DFC in JP299 was also looking for the damaged ship. On 12 April Wilmot-Dear had sunk the  »Ostland«, 5,273 BRT west of
Anholt. This achievement had earned him a well-deserved DFC. Two German night fighters were observed in the area, and one of these hit JP299. At 01:40
F/Lt L. G. Thacker in NA235 discovered two burning spots in the sea about 30 km north of Hirtshals (57°51N - 9°55E). Since no other planes or ships were
in the area, it is obvious to conclude that it must have been Halifax JP299." (FT 89-73-46)

"The crew had been looking for any signs of the MV Tubigen, 5452 tons, which had been attacked by a 502 Sqn. aircraft at 00-39 GMT. Ober Leutenant Herbert Koch
had taken-off from Grove , Denmark
 at 00-19 in Ju-88 G-6 coded D5+AH, and his victory at 01-21 GMT that night was assumed to be JP299 of 58 Sqn.
He landed back at base at 02-32 after a 133 minute sortie."
(Information received on 29 January 2010 from Robin Hudson of
RAFA Stornoway.)

See No. 58 Squadron RAF - Wikipedia * RAF Coastal Command. This Halifax from No. 18 Group RAF took off from RAF Stornoway. Halifax Print * Halifax painting
Robin Hudson of RAFA Stornoway sent details of airmen from HAL JP333 * HAL JP302 * HAL JP173 * HAL PN402 * HAL JP299.
Also HAL HX224 * HAL JP336 * HAL HR686 and HAL JP330 took off from RAF Stornoway. See Lost Airmen from RAF Stornoway.  9 airmen.