George Geoffrey Cockroft                                                                       Updated: 18 DEC 2016

Airman: e777091.htm Surname: Cockroft Init: G G Rank: Sgt Service: RAF Sqdn: 58

P_link: p427.htm Plane: HAL JP336 Operation: Anti ship Crash_site: Kattegat

Crash_d: d240445 Buried_d: e777 C_link: e777.htm At_Next: NO KNOWN

  HAL JP336 var nødt til at nødlande på havet (måske omkring her nordøst for Gjerrild på Djursland) den 24. april 1945.

"Den 23. april 1945 kl. 20.15 lettede F/O Lawrence Barclay Davey fra Stornoway i HAL JP336. Ved midnat opdagede flyet en tysk konvoj fra Norge, og under det første angreb blev flyet svært beskadiget af flak. Davey forsøgte at nå land, men ca. 1 sømil (måske omkring her) nordøst for Gjerrild på Djursland (Gjerrild Fyr her) måtte flyet lande på vandet, hvor det holdt sig flydende i brændende tilstand i en halv time. Fra land blev branden observeret, men ingen sejlede til undsætning. Da F/O Davey
kom fri af flyet, kunne han høre anden-piloten F/Sgt Thomas Ernest Parker Rosenthal råbe om hjælp inde i den brændende maskine. Davey krøb ind i vraget og fik
hjulpet Rosenthal ud. Telegrafisterne F/O John Vilhjalmur Johnson og Sgt Gerard Anthony Guinane var også kommet fri af flyet, og i fællesskab fik de pustet deres gummibåd op og roede rundt for at finde de 5 øvrige besætningsmedlemmer, men forgæves.
" (FT 91-10-54)

Nedstyrtningsstedet her 1 sømil nordøst for Gjerrild angives anderledes i 2 andre kilder. FAF: 15 miles nordvest for Anholt. AOD: 10-15 km øst for Grenå.
På oversigtskortet her ses øen Anholt og Varberg i Sverige, hvortil der er færge fra Grenå. 3 drev ind øst for Odder og 2 ukendte drev ind nordøst for Ebeltoft.

Sergeant George Geoffrey Cockroft fra United Kingdom var søn af Sam og Elsie Cockroft, Halifax.
Hans navn er på Panel 274 på the Runnymede Memorial blandt mere end 20.000 navne på flyvere, der ikke har en kendt grav. (Kilde: CWGC)

P/O Robert L. McKinney og Sgt George G. Cockroft har ingen kendt grav og mindes på Runnymede Memorial. (Kilde: AOD)
Se Unknown British Airman i Dråby og Unknown British Airman i Hyllested. De kunne være McKinney og Cockroft ud fra datoer og findesteder.
Hvis det er rigtigt, er det dog ikke muligt at sige, hvem der er hvor! (Kilde: Bent Agger)

Fra
HAL JP336 er 3 flyvere begravet i Odder, 1 i Sverige, 2 har ingen kendt grav og 3 blev ført til Tyske krigsfangelejre. 9 flyvere.

 HAL JP336 had to ditch in the Kattegat (maybe about here northeast of Gjerrild in Djursland) on 24 April 1945.

"F/O Lawrence Barclay Davey took off from Stornoway in HAL JP336 on 23 April 1945 at 20:15. At midnight the plane spotted a German convoy from Norway, and
the plane was heavily damaged by flak during the first attack. Davey tried to reach land, but the plane had to ditch about 1 nautical mile (maybe about here) northeast
of Gjerrild in Djursland (Gjerrild Lighthouse here). It floated, burning, for half an hour. The fire was seen from land, but nobody sailed out to their rescue.
When F/O Davey got off the plane, he heard Co-Pilot F/Sgt Thomas Ernest Parker Rosenthal shouting for help from within the burning plane. Davey crawled into the
wreck and helped Rosenthal out. The Wireless Operators F/O John Vilhjalmur Johnson and Sgt Gerard Anthony Guinane had also come off the plane and together
they inflated their dinghy and rowed around to find the other 5 crew members, but in vain.
" (FT 91-10-54)

The crash site here 1 nautical mile northeast of Gjerrild is indicated otherwise in 2 other sources: FAF: 15 miles northwest of Anholt. AOD 10-15 km east of Grenå.
The key map here shows the island of Anholt and Varberg in Sweden. There is a ferry Grenå-Varberg. 3 airmen drifted ashore east of Odder and 2 unknown airmen
drifted in northeast of Ebeltoft.

Sergeant George Geoffrey Cockroft from the United Kingdom was the son of Sam and Elsie Cockroft, of Halifax.      
He is commemorated on the Runnymede Memorial, Panel 274, among more than 20,000 airmen who have no known grave. (Source: CWGC

P/O Robert L. McKinney and Sgt George G. Cockroft have no known graves. They are commemorated on the Runnymede Memorial. (Source: AOD)

See Unknown British Airman in Dråby and Unknown British Airman in Hyllested. Dates and the places they were found indicate that they might be McKinney and
Cockroft
. If that is correct, it is still impossible to establish who is where! (Source: Bent Agger)

3 airmen from HAL JP336 are buried in Odder, 1 in Sweden, 2 have no known graves and 3 were taken to German POW-Camps.

See Bomber Command No. 58 Squadron * RAF Coastal Command *  This Halifax from No. 18 Group RAF took off from RAF Stornoway.
Robin Hudson of RAFA Stornoway sent details of airmen from HAL JP333 * HAL JP302 * HAL JP173 * HAL PN402 * HAL JP299. Also HAL HX224 * HAL JP336
HAL HR686 and HAL JP330 took off from RAF Stornoway. See Lost Airmen from RAF Stornoway.  9 airmen.