Tyske krigsfangelejre - German Prisoner of War Camps Photo taken at RAF Museum Hendon Updated: 01 MAR 2015

Allierede flyvere taget til fange i Danmark kom først til
"Durchgangslager der Luftwaffe"
Dulag Luft Oberursel
til afhøring.

Derefter blev de sendt videre ofte til en krigsfangelejr
Stalag hvor officerer og befalingsmænd ofte blev adskilt.

Flyvere blev normalt sendt til en Stalag Luft.
Officerer havde særlige afsnit, af og til særlige lejre.

Prøv Google for at finde mere om en enkelt lejr.
Begrænset, hvad der er på dansk. Meget på engelsk!

Allied airmen captured in Denmark were first taken to
"
Durchgangslager der Luftwaffe"
Dulag Luft Oberursel
for interrogation.

Then they were transferred to a Prisoner of War Camp
Stalag where officers and non-commissioned officers
were often kept separate.
Airmen were normally sent to a Stalag Luft.
See Stalag ... also Dulag, Ilag, Marlag, Milag & Oflag.
Officers had separate sections of a camp or their own camps.
Non-commissioned officers sometimes had their own camps.
Military Genealogy has Military Records.
See a List of prisoner-of-war camps in Germany
List of Stalag Luft camps and Air Force PoWs 1939 to 1945.
The National EX-Prisoner of War Assn. POWvets  ESC/EVD
US National Archives   WWII POWs   Fielded Search.
Try Google to find more about a single camp.
You will find lots of websites about POW-camps!