Lancaster III ED709 - Ringkøbing Fjord                RKSK                           Updated: 26 NOV 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
a050042.htm Carter T Sgt RAF 100 p167.htm LAN ED709 Bomb G Ringkøbing Fjord d210443 b280543 c050.htm Lemvig
a050023.htm Myers B F F/Lt RAAF 100 p167.htm LAN ED709 Bomb G Ringkøbing Fjord d210443 b240443 c050.htm Lemvig
a050043.htm Sidwell R S Sgt RAF 100 p167.htm LAN ED709 Bomb G Ringkøbing Fjord d210443 b260643 c050.htm Lemvig
a014145.htm Swain JGW W/Cdr RAF 100 p167.htm LAN ED709 Bomb G Ringkøbing Fjord d210443 b270943 c014.htm Esbjerg
e777020.htm Watkins MAB F/Sgt RAAF 100 p167.htm LAN ED709 Bomb G Ringkøbing Fjord d210443 e777 e777.htm NO KNOWN
a050024.htm Wellard C E P/O RAF 100 p167.htm LAN ED709 Bomb G Ringkøbing Fjord d210443 b040643 c050.htm Lemvig
a050051.htm Whellams R A Sgt RAF 100 p167.htm LAN ED709 Bomb G Ringkøbing Fjord d210443 b170998 c050.htm Lemvig


Efter at have bombet Stettin blev Lancaster ED 709 på hjemvejen ramt af flak ved Jyllands vestkyst. Kl. 03:28 styrtede det i Ringkøbing Fjord på lavt vand her
ca. 600 m fra kysten. Alle 7 besætningsmedlemmer blev dræbt ved styrtet. 1 mand har ikke nogen kendt grav. De 6 andre blev begravet efterhånden som de blev
fundet -  Sgt R.A. Whellams i 1998! Se fotos og mere i Flyvere identificeret 
1 * 2 * 3 * 4 * 5  Google Map p167 Lancaster ED709 * Skilte af aluminium.
Se i Weekendavisen den 6. marts 2015 Tysk blod på tanden (pdf) af Morten Beiter modtaget fra forfatteren og reaktionen Det gavnede at bombe Hamborg.

I første omgang blev Sgt T. Carter og Sgt R.S. Sidwell begravet som ukendte, men gennem omhyggelige undersøgelser lykkedes det et hold flyvehistorisk
interesserede at identificere dem. The Commonwealth War Graves Commission blev overbevist og bestilte nye gravsten. Se Helge W. Gram - Lancaster ED709.

Oberst Helge William Gram, Niels Erik Stampe, Ole Rønnest og Anders Bjørnvad fik også identificeret Sgt A.W. Cochrane og Sgt S.W. Cowham fra Lancaster W4945
som det ses hos
207 Squadron RAF om identifikation af ukendte flyvere i Lemvig.

Dele af Sgt R.A. Whellams blev fundet i 1971 og identificeret i 1995. Han blev rigtigt begravet 17. september 1998 - og samme dag fik de 4 hidtil ukendte ved en særlig gudstjeneste på engelsk og dansk nye gravsten! (Kilder: FAF, AOD,Niels Erik Stampe og Bent Bågøe Anthonisen)
Se Lancaster fotos og  Stettin + Rostock 20 - 21 April 1943.   7 flyvere.

Returning from a bombing raid to Stettin Lancaster ED 709 was hit by flak at the west coast of Jutland. At 03:28 it crashed into the shallow waters of the
Ringkøbing Fjord here about 600 m off the coast. All 7 members of the crew perished in the crash. 1 man has no known grave. The 6 others were buried in the
course of time when they were found - Sgt R.A. Whellams in 1998! See photos and more on Airmen identified
1*2*3*4*5   Google Map p167 Lancaster ED709
See Signs of aluminium from the wreckage of this plane.
See Weekendavisen on 6 March 2015 Tysk blod på tanden (pdf) by Morten Beiter, in English A taste of German blood. See also Bombing Hamburg was useful.

At first Sgt T. Carter and Sgt R.S. Sidwell were buried as unknown, but through careful investigations the Denmark team succeeded in identifying them.
The Commonwealth War Graves Commission were convinced and ordered new headstones. See Helge W. Gram - Lancaster ED709.

Colonel Helge William Gram, Niels Erik Stampe, Ole Rønnest and Anders Bjørnvad also identified Sgt A.W. Cochrane and Sgt S.W. Cowham from Lancaster W4945
as it can be seen at 207 Squadron RAF about identification of unknown airmen in Lemvig.

Parts of Sgt R.A. Whellams were found in 1971 and identified in 1995. He was properly buried on 17 September, 1998 - and on the same day new headstones for the
4 till then unknown airmen were dedicated to them in a special service in English and Danish. (Sources: FAF, AOD, Niels Erik Stampe and Bent Bågøe Anthonisen)

See No.100 Squadron RAF-Wikipedia * No. 100 Squadron Association * RAF-Lincolnshire with RAF Grimsby * Lancaster * Lancaster Photos.
Lancaster III ED709 HW-S took off from RAF Grimsby at 21.59 hrs on 20 APR 1943. (Source: Aircrew Remembered has this.)
It had a Rolls-Royce Merlin variant XX engine produced by Rolls-Royce in the United Kingdom. (Source: The RAF Museum, London)
See Stettin + Rostock 20 - 21 April 1943. 7 airmen.