Lancaster III ED818 - Vresen Ø (Island)                                                Updated: 10 JUN 2022

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
e777289.htm Colwill W J Sgt RAF 12 p161.htm LAN ED818 Bomb G Vresen Ø (Island) d210443 e777 e777.htm NO KNOWN
a060006.htm Cryer R P P/O RAF 12 p161.htm LAN ED818 Bomb G Vresen Ø (Island) d210443 b111111 c060.htm Nyborg
e777290.htm Durrant H V Sgt RAF 12 p161.htm LAN ED818 Bomb G Vresen Ø (Island) d210443 e777 e777.htm NO KNOWN
a060007.htm Jones G F F/O RAF 12 p161.htm LAN ED818 Bomb G Vresen Ø (Island) d210443 b050643 c060.htm Nyborg
a048007.htm Peake F T Sgt RAF 12 p161.htm LAN ED818 Bomb G Vresen Ø (Island) d210443 b230743 c048.htm K - Bispebjerg
a014248.htm Richards J C S/Ldr RAF 12 p161.htm LAN ED818 Bomb G Vresen Ø (Island) d210443 b300443 c014.htm Esbjerg
a069020.htm Rummery L A Sgt RAF 12 p161.htm LAN ED818 Bomb G Vresen Ø (Island) d210443 b270443 c069.htm Odense


"På en mission til
Stettin - Szczecin blev et Lancaster fly natten til den 21. april 1943 ramt over Storebælt. Den nedstyrtede ved Vresen Ø,
nord for Langeland. Hele besætningen omkom." (FAF) Vresen Ø er her.

"Under en stor overflyvning af Danmark natten til den 21. april 1943, hvor bombemålene var Stettin og Rostock, nedstyrtede mindst 17 fly på dansk område. Fra 8
af disse fly blev i alt 40 dræbte flyvere begravet i Esbjerg. De 37 begravedes om formiddagen den 30. april 1943 ved den største jordfæstelse af allierede flyvere under besættelsen (se foto). Ved højtideligheden medvirkede en tysk feltpræst, og der blev nedlagt kranse fra både den tyske værnemagt og Esbjerg byråd." (FAF)

2 flyvere fra LAN ED818 har ingen kendt grav. 2 er begravet i Nyborg, 1 i København (Bispebjerg), 1 i Esbjerg og 1 i Odense.

7 flyvere. Se Lancaster fotos og  Stettin + Rostock 20 - 21 April 1943.

On the night before 21 April 1943 on a mission to Stettin - Szczecin  LAN ED818 crashed into the sea at Vresen Island north of Langeland.
All of the crew perished. (Source: FAF) Vresen Island is
here.

"At least 17 planes crashed in Danish territory during a great overflight of Denmark on the night before 21 April 1943 targeting Stettin and Rostock.From 8 of these
planes 40 perished airmen were buried in Esbjerg. 37 of them were buried before noon on 30 April 1943 at the greatest interment of allied airmen during the occupation (photo).A German army chaplain took part in the ceremony, and wreaths were laid from the German Wehrmacht and the Town Council of Esbjerg."(FAF)

2 airmen from LAN ED818 have no known grave. 2 are buried in Nyborg, 1 in Copenhagen (Bispebjerg), 1 in Esbjerg and 1 in Odense.

See Lancaster * Lancaster Photos * No. 12 Squadron RAF - Wikipedia12 Squadron RAF at RAF-Lincolnshire.info * 12 Squadron - RAFA.
Lancaster III ED818 PH-Y took off from RAF Wickenby on 20 APR 1943. (Source: Aircrew Remembered has this ) Stettin + Rostock 20 - 21 April 1943. 7 airmen.