Reginald Alfred Whellams                  Updated: 26 NOV 2021

Airman:
 a050051.htm Surname: Whellams Init: R A Rank: Sgt Service: RAF Sqdn: 100

P_link: p167.htm Plane: LAN ED709 Operation: Bomb G Crash_site: Ringkøbing Fjord

Crash_d: d210443 Buried_d: b170998 C_link: c050.htm At_Next: Lemvig, Grave 703A

Efter at have bombet Stettin blev Lancaster ED 709 på hjemvejen ramt af flak ved Jyllands
vestkyst. Kl. 03:28 styrtede det i Ringkøbing Fjord på lavt vand her ca. 600 m fra kysten.
Alle 7 besætningsmedlemmer blev dræbt ved styrtet. 1 mand har ikke nogen kendt grav.
De 6 andre blev begravet efterhånden som de blev fundet -  Sgt R.A. Whellams i 1998!
Se fotos og mere i Flyvere identificeret  1 * 2 * 3 * 4 * 5  Se Helge W. Gram - Lancaster ED709.
Se i Weekendavisen den 6. marts 2015 Tysk blod på tanden (pdf) af Morten Beiter og
reaktionen Det gavnede at bombe Hamborg. Google Map p167 Lancaster ED709

Oberst Helge William Gram, Niels Erik Stampe, Ole Rønnest og Anders Bjørnvad
identificerede Sgt T. Carter og Sgt R.S. Sidwell fra LAN ED709 og Sgt A.W. Cochrane og
Sgt S.W. Cowham fra LAN W4945 som det ses hos 207 Squadron RAF om
identifikation af ukendte flyvere i Lemvig.


Dele af agterskytten Sgt R.A. Whellams blev fundet ved agtertårnet i 1971 og identificeret i 1995. Han blev
officielt begravet den 17. september 1998 - og samme dag fik de 4 hidtil ukendte ved en særlig gudstjeneste
på engelsk og dansk nye gravsten! (Kilder: FAF, AOD,Niels Erik Stampe og Bent Bågøe Anthonisen)
                                              
Sergeant (Air Gunner) Reginald Alfred Whellams, 20 år, var søn af John Edward og
Annie Maria Whellams,  Walthamstow, Essex, United Kingdom. (Kilde: CWGC)

Se Lancaster fotos og  Stettin + Rostock 20 - 21 April 1943. 7 flyvere.

Returning from a bombing raid to Stettin Lancaster ED 709 was hit by flak at the west
coast of Jutland. At 03:28 it crashed into the shallow waters of the Ringkøbing Fjord here
about 600 m off the coast. All 7 members of the crew perished in the crash. 1 man has no
known grave. The 6 others were buried in the course of time when they were found -
Sgt R.A. Whellams in 1998! See photos and more on Airmen identified 1 * 2 * 3 * 4 * 5

See Helge W. Gram - Lancaster ED709. Google Map p167 Lancaster ED709
See Weekendavisen on 6 March 2015 Tysk blod på tanden (pdf) by Morten Beiter,
in English
A taste of German blood. See also Bombing Hamburg was useful.

Colonel Helge William Gram, Niels Erik Stampe, Ole Rønnest and Anders Bjørnvad identified
Sgt T. Carter and Sgt R.S. Sidwell from LAN ED709 and Sgt A.W. Cochrane and
Sgt S.W. Cowham from Lancaster W4945 as it can be seen at 207 Squadron RAF about
identification of unknown airmen in Lemvig.

Parts of Rear Gunner Sgt R.A. Whellams were found at the Rear Turret in 1971 and identified in 1995. He was properly buried on 17 September 1998 -
and on the same day new headstones for the 4 till then unknown airmen were dedicated to them in a special service in English and Danish. (Sources: FAF, AOD,
Niels Erik Stampe and Bent Bågøe Anthonisen)

Sergeant (Air Gunner) Reginald Alfred Whellams, 20, was the son of John Edward and Annie Maria Whellams, of Walthamstow, Essex, United Kingdom.
(Source: CWGC) He is remembered on The Walls of Names at the International Bomber Command Centre, Phase 1, Panel 114.  

See No.100 Squadron RAF-Wikipedia * No. 100 Squadron Association * RAF-Lincolnshire with RAF Grimsby * Lancaster * Lancaster Photos.
Lancaster III ED709 HW-S took off from RAF Grimsby at 21.59 hrs on 20 APR 1943. (Source: Aircrew Remembered has this.)
It had a Rolls-Royce Merlin variant XX engine produced by Rolls-Royce in the United Kingdom. (Source: The RAF Museum, London)
See Stettin + Rostock 20 - 21 April 1943. 7 airmen.