Ralph Bevan - Pontarddulais    Photos from Mike Brewser.                      Updated:  23 JAN 2015

Ralph Bevan var agterskytte på LAN R5679.

Pontarddulais mindes faldne soldater fra området.
Se West Wales War Memorial Project, Carmarthenshire
find
Pontardulais War Memorial pdf 56 sider
også Thomas Ralph Bevan, Sergeant (Air Gunner).


Se historien om mindesmærket samt fotos. Flere fotos.
De to andre sider af mindesmærket har navne fra 1914-18.
Antallet af faldne soldater 1939-45 er stort, men meget
ofte er antallet af faldne 1914-18 omkring 3 gange større.
Dette mønster ses på mange lokale mindesmærker i
Vesteuropa. Det var Den Store Krig.

Ralph Bevan was the Rear Gunner of LAN R5679.

Pontarddulais commemorates fallen soldiers of the district.
See West Wales War Memorial Project, Carmarthenshire
find
Pontardulais War Memorial pdf 56 pages
also Thomas Ralph Bevan, Sergeant (Air Gunner).

See the history of the memorial and
Pontardulais War Memorial Details and Online Images.
Best translation of the Welsh
“O’r ysol aer i’r oesol hedd” is
“From the corrosive air to the eternal peace”.(Rev P Barnett)

Two other sides of the memorial have names from WW1.
A great number of soldiers fell 1939-45, but very often the
number of fallen 1914-18 is about 3 times bigger.
This pattern is seen on many local memorials in
Western Europe. It was The Great War.
You may study the Potted History of Pontarddulais.