Cyril Thomas Cobb   Photo: Knud Riis   21 April 2013 Updated: 10 JUN 2022

Airman: a014129.htm Surname: Cobb Init: C T Rank: F/Sgt Service: RNZAF Sqdn: 75

P_link: p162.htm Plane: STI BF506 Operation: Bomb G Crash_site: At Bøgballe

Crash_d: d210443 Buried_d: b180543 C_link: c014.htm At_Next: Esbjerg, A. 9. 6

"Under en stor overflyvning af Danmark natten til den 21. april 1943, hvor bombemålene var Stettin og Rostock, nedstyrtede mindst 17 fly på dansk område. - -

STI BF506 var et af 8 fly, hvorfra 40 flyvere blev begravet i Esbjerg. De 37 blev begravet 30. april 1943.
(Kilde: FAF. Cobb må være en af de 3 flyvere, der ikke blev begravet den dag.)

"Efter styrtet bjærgede tyske soldater fra flybasen i Rye her ligene af 6 flyvere fra besætningen og tog dem
til Esbjerg, hvor de blev begravet. Da nedstyrtningsstedet blev udgravet 11. maj, blev liget af Flight Sergeant
Cobb fundet og han blev begravet ved sin besætning den 18. maj."
(Aircrew Remembered - her) Det forklarer hvorfor F/Sgt C.T. Cobb ikke blev begravet i samme række som de 6 andre, se også Grave 1948.

Flight Sergeant (Wireless Operator / Air Gunner) Cyril Thomas Cobb, 30 år, var søn af Fred og Mary Cobb, Thames, Auckland, New Zealand. (Kilde: CWGC)
Philippa Tolley talte på vegne af familie og venner af de 4 flyvere fra New Zealand den 21 April 2013.

Mindesten for 7 flyvere fra STI BF506 rejst her af Mads Nielsen, Bøgballe. Se Officielt besøg 1985,
Gæster fra New Zealand 1998 og 2004 og Ved mindestenen 2008.
Se Om mindeceremonier 4. maj 2011
og tale af Anders Straarup. Foto 25. maj 2011 viser nedstyrtningsstedet bag
Mindestenen.
Se Stettin+Rostock April 1943 *
Kostbar gave på Hitlers fødselsdag * Besætningen på STI BF506.
Se også STI BF476 der mavelandede på Kragelund Fælled
her 40 minutter tidligere.

  "At least 17 planes crashed in Danish territory during a great overflight of Denmark on the night before
21 April 1943 targeting Stettin - Szczecin and Rostock.
STI BF506 was one of 8 planes from which 40 airmen were buried in Esbjerg. The 37 of them were
buried on 30 April 1943. (Source: FAF. Cobb must be one of the 3 airmen who was not buried that day.)

"After the crash, nearby Luftwaffe soldiers from the airfield at Rye here retrieved the bodies of 6 of the crew, taking them to Esbjerg for burial. When the crash site was excavated on May the 11th, the body of Flight Sergeant Cobb was found and laid to rest with his crew on the 18th. May." (Aircrew Remembered - here)
That explains why F/Sgt C.T. Cobb was not buried in the same row as the 6 others, see also
Graves 1948.

Flight Sergeant (Wireless Operator / Air Gunner) Cyril Thomas Cobb, 30, was the son of Fred and
Mary Cobb, of Thames, Auckland, New Zealand. (Source: CWGC)
He is remembered on The Walls of Names at the International Bomber Command Centre, Phase 2, Panel 146.   
Philippa Tolley spoke on behalf of families and friends of the 4 New Zealand airmen on 21 April 2013.

Monument to 7 airmen from STI BF506 erected here by Mads Nielsen, Bøgballe. See Official visit 1985, Visitors from New Zealand 1998 and 2004 and
At monument 2008.
See also About memorial ceremonies 2011 and the speech in
Bøgballe. Photo 25 May 2011 shows the crash site behind the Monument.
Aircrew Remembered has this + Archive Report. See No. 75 Squadron RNZAF-Wikipedia. This Stirling took off from RAF Newmarket.
The IBCC has more on the Operation at each airman.See The crew of Stirling III BF506 * Airmen are relaxing * Graves 1948 * Bill Ellis remembered * 21 April 2014.
75(nz)squadron has a lot including RAF Records April 1943 - find 20.04.43 with details of the last flight of this plane and crew. 75 Squadron Association NZ + UK
See also Stettin + Rostock 20 - 21 April 1943. See also STI BF476 which crash landed at Kragelund Fælled
here 40 minutes earlier.  7 airmen.