Stirling BF506 - Gæster fra New Zealand 1998 + 2004  6. juni 2011

(Udskriv Stående)
Diana Ramsay ved mindestenen for
STI BF506
hvor hendes onkel Frank Wakefield Upton
også nævnes.
Fra Hedensted Avis, foto 1998, tekst 2004.

Presseofficer i
Hjemmeværnet i Hedensted
løjtnant Arne Rosenkvist har sammen med
sin hustru Nancy Rosenkvist besøgt
familien Ramsay i New Zealand.

Mindesten for 7 flyvere fra STI BF506 rejst her af
Mads Nielsen, Bøgballe.
Se Officielt besøg 1985 og Ved mindestenen 2008.

(Print Portrait) In English.
Diana Ramsay at the monument to
STI BF506
where her uncle Frank Wakefield Upton
is also mentioned.
From
Hedensted Avis, photo 1998, text 2004.

Press Officer in
the Danish Home Guard  
in Hedensted Lieutenant Arne Rosenkvist
and his wife Nancy have visited the
Ramsays in New Zealand.

Monument to 7 airmen from STI BF506 erected
here by Mads Nielsen, Bøgballe.
See Official visit 1985 and At monument 2008.