Bøgballe - Tale af Anders Straarup den 4. maj 2011   In English            Opdateret:  10. maj 2011
 
Se Fotos og Om mindeceremonier. Taler i Korning, Bøgballe og Aale.  Horsens FolkebladTak til de allierede flyvere se foto og tekst.

Vi står her ved den mindesten, som Mads Nielsen fik rejst og afsløret den 2. april 1971. Sådan ville han gerne fejre, at han blev 85 år!

Dette Stirling fly (STI BF506 - Bøgballe) styrtede ned den 21. april 1943 kl. 03.00 omkring 150 m inde på marken her bag os. Det var i brand, da det styrtede ned
og blev knust i mange stykker. Ingen af de 7 flyvere overlevede. Mads Nielsen fik til opgave at levere kister og samle stumper af lig op, så flyverne blev begravet i
Esbjerg. I kan se billeder af deres gravsten på min hjemmeside, www.airmen.dk .

En Lancaster (LAN W4330 - Vestbirk) styrtede samme nat kl. 03.12 ned ved Vestbirk, hvor alle 7 mand blev dræbt.

Kl. 03.26 nødlandede en Stirling (STI BF476 - Kragelund Fælled) omkring 1 km syd for, hvor vi står nu. Jeg har billeder fra landingsstedet. Alle 7 flyvere blev taget til fange af tyskerne, men Horsens Folkeblad nåede at få dem fotograferet.

Hvad var det for et togt, de var på? Flyvehistorisk Tidsskrift skriver:
"Natten mellem den 20. og den 21. april 1943 angreb 339 RAF bombefly Stettin. Vejret var klart, og markeringen fra Pathfinders var perfekt. Ca. 40 ha af den centrale bydel blev ramt, og 13 fabrikker og 380 huse blev totalt ødelagt. 580 personer blev dræbt ved angrebet. Samtidig angreb 86 Stirlings Heinkel fabrikkerne uden for
Rostock
, men på grund af et kraftigt skydække over målområdet, blev angrebet ændret til Neptun ubådsværftet i selve Rostock. Samtlige fly fløj ind over Danmark ved Esbjerg, fortsa
tte over Jylland og Fyn, og ved Fyns Hoved kastede Pathfinders gule markeringslys, idet Rostock-formationen skulle ændre kurs ned langs Storebælt, hvorimod Stettin-formationen skull
e dreje ned over Sjælland til Rügen. Flyvehøjden var givet til 500-1000 fod eller lavere over Danmark.”

13 Lancasters, 8 Halifax og 9 Stirlings (altså 30 fly) gik tabt på grund af flak eller angreb fra tyske natjagere. (Se Stettin+Rostock April 1943.)
I www.airmen.dk har jeg 19
fly tabt over dansk område med 138 flyvere. 84 af dem begravet i Danmark, 28 har ingen kendt grav, 25 krigsfanger og 1 mand nåede Sverige!

30 fly tabt af 425 fly - det er 7 % tab. Det er et stort tal! Til sammenligning gik der ved 677 enkeltflyvninger for at kaste forsyninger ned til dansk modstandsbevægelse
kun 18 fly tabt, kun 2,7 % tab!

Ved Halskov lige sydøst for hvor Storebæltsbroen når Sjælland styrtede der samme nat en stor Halifax bombemaskine ned (HAL DT628). Bombelasten sprængte maskine og besætning i stumper og stykker. Jeg har gjort meget ud af det fly, fordi besætningsmedlemmerne er begravet som ukendte på Bispebjerg Kirkegård i København. Efter en beretning havde tyskerne drukket tæt for at fejre Hitlers fødselsdag, og de larmede meget. De fik virkelig skudt meget mod de fly, der kom i nærheden.  Dagen efter var en pige på 17 år med sin ven, en reserve-politibetjent, i området. D. Hansen skrev bl.a. til mig: Afrevne menneskedele lå spredt rundt omkring. Det mest makabre var at soldaterne gik og sparkede fodbold med hovederne af de omkomne mennesker.  Jørgen Bech Nielsen: Jeg så at P.K. Justesen kørte med en hestevogn og læssede ligene op på vognen med en fork. De lå jo spredt overalt.
Bjarne Johansen:
Tyskerne gik og samlede ligstumperne op. Fire zinkkister kom de i.

Hvis det lykkes for mig at få Commonwealth War Graves Commission med på at flyverne i Bispebjerg er fra det fly og at det var HAL DT628, så skulle der være baggrund for at de 7 sten for ukendte kan blive erstattet af 8 headstones med navne! Man havde bare gættet på, at der var 7 flyvere, for det plejede der at være i en Halifax. Det er en lang beslutningsproces, og sidst jeg hørte til det, var der 80 uafklarede sager i bunken i England!

Normalt skulle flyverne klare 25 togter, og så ville de blive overført til anden tjeneste uden direkte kontakt med fjenden. Lester Schrenk, som jeg jævnligt taler med over Skype, fortæller at i 1944 var 21 togter rekorden han kendte til - og det fly blev skudt ned, så alle omkom på togt 22!

Vi kan ikke alene være taknemlige for at de unge mænd kæmpede mod tyskerne, vi kan også have dyb respekt for at de blev ved med at flyve trods de store tabstal.
Jeg lægger denne krans fra Hjemmeværnet for at mindes de omkomne flyvere.