Grave 1948 - Graves 1948    Photos from Lynne Truex, the niece of Bill Ellis.   STI BF506     Updated:  24 APR 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brev fra Air Ministry 1948 til Mrs. W.N. Ellis, mor til F/Sgt W.H. Ellis. Han og P/O A.G. Tolley, F/Sgt F.W. Upton, F/Sgt F.J. Earle og F/Sgt I.C. Salt blev begravet i en fællesgrav. Sgt G.A.R. Town og F/Sgt C.T. Cobb kunne identificeres, så de fik hver deres grav. Ingen kan se forskel nu! Se Bill Ellis mindes. Andre fik lignende breve.
6 flyvere blev begravet den 30. april 1943.
"Da nedstyrtningsstedet blev udgravet 11. maj, blev liget af F/Sgt Cobb fundet og han blev begravet ved sin besætning den
18. maj."
(Aircrew Remembered - her) Det forklarer hvorfor F/Sgt C.T. Cobb i række 9 ikke blev begravet i række 11 som de 6 andre.

Letter from the Air Ministry 1948 to Mrs. W.N. Ellis, the mother of F/Sgt W.H. Ellis. He, P/O A.G. Tolley, F/Sgt F.W. Upton, F/Sgt F.J. Earle and F/Sgt I.C. Salt
were buried in a common grave. It was possible to identify Sgt G.A.R. Town and F/Sgt C.T. Cobb, so they had separate graves. Nobody can tell the difference now!

See Bill Ellis remembered. Others had similar letters. "When the crash site was excavated on May the 11th, the body of Flight Sergeant Cobb was found and laid to
rest with his crew on the 18th. May." (Aircrew Remembered - here) That explains why F/Sgt C.T. Cobb in row 9 was not buried in row 11 like the 6 others.