4. maj 2011 - Om mindeceremonier i Korning, Bøgballe og Aale  In English     Opdateret:  10. maj 2011   
 
Se fotos og taler i Korning, Bøgballe og Aale. Se også Horsens Folkeblad  5. maj 2011: Tak til de allierede flyvere se foto og tekst.

Horsens Folkeblad onsdag den 4. maj 2011:

4. maj aften mindes flere lokaliteter

Historie-ekspert Anders Straarup med i Korning, Bøgballe og Aale

Af Søren Viggo Kristensen svk@hsfo.dk    

KORNING - Traditionen tro vil mindet om befrielsen den 4. maj 1945 blive holdt i hævd, når der i morgen aften holdes mindeceremonier på tre lokaliteter i Hedensted Kommune.

Kl. 18 starter den første af de tre højtideligheder ved den mindesten, der er placeret ved indkørslen til Korning Skole.

Her er det formanden for Lokalhistorisk Forening i Korning, Jens Pedersen, der byder velkommen. Og herefter vil Anders Straarup stå for kransenedlæggelsen.

- Anders Straarup, der er tidligere lærer og reserveofficer, har siden han blev pensioneret brugt det meste af sin fritid til at registrere alt om de allierede flyvere, der blev skudt ned over Danmark under Den anden Verdenskrig. Han er nok den nulevende person, der ved mest om disse begivenheder, som han har samlet på hjemmesiden www.airmen.dk, fortæller PR-ansvarlig for Hjemmeværnet i Hedensted, Arne Rosenkvist.

Anders Straarups viden bliver sat i relief, når han efterfølgende taler ved ceremonierne kl. 19 i Bøgballe og kl. 20 i Donneruplund ved Aale, som Danmarks-Samfundet
og Hjemmeværnet i Hedensted står bag.

- Begge steder er der nemlig rejst mindesten over allierede flyvere, der mistede livet i kampen mod den tyske besættelsesmagt, fortæller Arne Rosenkvist.

Efter den sidste kransenedlæggelse i Aale vil Hjemmeværnet være vært ved en kop kaffe på Hjemmeværnsgården i Honum.

Arne Rosenkvist opfordrer alle foreninger, der i tidens løb har modtaget faner af Danmarkssamfundet, til at møde op ved mindeceremonierne, ligesom han opfordrer folk
i hele kommunen til at fastholde den gamle tradition med at sætte lys i vinduerne denne aften.