Duxford 2018 Imperial War Museum Duxford * American Air Museum  Photo: AS  22 SEP 2018                Updated:  12 NOV 2018  

Click on next hyperlink START*OPERATIONS ROOM*BLENHEIM* HURRICANE*flying* SPITFIRE* LANCASTER*total*Navigator*flying* BBMF TEAM
Spitfires+B-17*B-17 total*tail*wing*ball turret*top*radio room*cockpit*bombardier*to tail*flying* P-51 MUSTANG*flying* RED ARROWS* THE EAGLE


OPERATIONS room OPERATIONS ROOM 1940
IWM Duxford The 1940 Operatíons Room


Her ses bordet, hvor kvinder fra WAAF
skubbede rundt med symboler for egne
og for fjendens enheder ud fra rapporter
over telefon eller radio for at vise positioner.

Hver af de 5 lange søjler i midten af
billedet viser en Squadron
og dens status.

Nederst: "Landet og ved at tanke op."

Se meget mere om
Slaget om England.


OPERATIONS ROOM 1940
IWM Duxford The 1940 Operatíons Room

This is the table where women of the
WAAF pushed around symbols of own
and of enemy units based on reports by telephone or radio to show positions.

Each of the 5 long columns in the centre
of the photo shows a Squadron and its
status.

At the bottom: "Landed and refuelling."

See much more about the Battle of Britain.