MOS SZ977 ramte dette lystårn  Foto 1966 fra EVP - Kommandoposten, "Det Gule Palæ"
MOS SZ977 hit this light tower   
Photo 1966 from EVP - Kommandoposten, "Det Gule Palæ"        Updated:  20 DEC 2013

MOS SZ977 styrtede
ned efter en kollision med dette tårn. 

Mere om Lystårnet ramt af MOS SZ977
MOS SZ977 ramte dette lystårn.
Lystårnet fra et fly * Sasbye om lystårnet
Position for lystårn  her
Udsigt fra lystårn
35 m højt.
Nedrevet efter 1966.
Foto af Enghave Lystårnet
Kort over angrebet på Shellhuset
og EnghavePLAN fra Derek Carter
Google Map Shellhuset.

MOS SZ977 crashed
after a collision with this light tower.

More about The light tower hit by MOS SZ977

MOS SZ977 hit this light tower
The light tower from the air * Sasbye about the tower
Position of light tower here
View from the light tower
35 m tall.
Demolished after 1966.
Photo of the Enghave Light Tower.
Map of the air raid on the Shell House and EnghavePLAN from Derek Carter.
Google Map Shell House
.


"Tog mod København H. passerer Enghave S-tog's station  - Maj 1966.  Toppen af tårnet ses lige over E-maskinens førerhus/tender.
Tårnet blev vist revet ned omkring 1970'erne." (Tekst fra EVP - Kommandoposten, "Det Gule Palæ".)
3 andre lystårne vist med stjerne ved grønne pile på Google Map Shellhuset betød intet under angrebet. Positioner fra Erik V. Pedersen angivet efter skøn.

"Train to Copenhagen Central Station passing the Enghave S-train station - May 1966. The top of the tower is seen right above the locomotive.
The tower was demolished maybe in the 1970s. (Text from EVP - Kommandoposten, "Det Gule Palæ"
.)
3 other light towers shown with stars at green arrows on Google Map Shell House meant nothing during the attack.
Positions from Erik V. Pedersen indicated to the best of my judgement.