Sasbye om lystårnet - Sasbye about the light tower                                            Updated:  20 DEC 2013

MOS SZ977 styrtede
ned efter en kollision. 
Mere om Lystårnet fra et fly
Lystårnet ramt af MOS SZ977
Position for lystårn  her
Udsigt fra lystårn
  35 m højt.
Nedrevet efter 1966.
DSB-foto 1955
Ændret lidt siden 1945!
Kjeld Mahler Sasbye har i
Operation Carthage denne tegning
fra DSB. Positionen er ikke LYSTÅRN
men i cirklen halvvejs mod VIDNE.
Se indflyvningsretningen med sydvest-
hjørnet her af Sct. Jørgens Sø som
sidste checkpunkt inden Shellhuset.
Se Google Map Shellhuset og
kort.

MOS SZ977 crashed
after a collision.

See The light tower from the air
The light tower hit by
MOS SZ977

Position of light tower  here
View from the light tower 
35 m tall.
Demolished after 1966.
DSB photo from 1955.
Some changes since 1945!
Kjeld Mahler Sasbye has in
Operation Carthage this drawing from
the DSB. The position is not LYSTÅRN
but in the circle halfway to VIDNE.
Google Map Shell House and
Map.
See the run in with the south west corner here of Sct. Jørgen's Lake as the final checkpoint before the Shell House.