Shellhuset besat - The Shell House occupied  Photo 26 NOV 2013 from Ole Kræmmer  Updated:  29 OCT 2021

 Shellhuset fra 1934 med SS-flag
før det fik camouflage-maling.
Se Fotos med model af området i 1945
og
Google Map Shellhuset.

Modellen var i stueetagen på
Vester Farimagsgade 23
1606 København V
Teksten på pladen ses under dette foto.
Se model nær vinduet ved
den danske mindetavle
ud mod Kampmannsgade.

Kampmannsgade / Vester Farimagsgade.

The Shell House from 1934 with
the SS-flag before it was camouflage painted.
See Photos with a model of
the area in 1945 and
Google Map Shell House.

The model was in the ground floor
of
Vester Farimagsgade 23
DK-1606 Copenhagen V
The text is shown below this photo.
See the model in the window near
the Danish memorial in Kampmannsgade.

Kampmannsgade / Vester Farimagsgade."
Shellhuset blev opført som hovedkontor for Dansk Shell A/S i 1934 af arkitekt Gerhard Rønne. Det var på den tid et fornemt og tidstypisk hus. Da Danmark
blev besat d. 9. april 1940, begyndte tyskerne at inddrage bygninger til deres administration. I foråret 1944 tager Gestapo, det hemmelige tyske politi, Shellhuset.
Gestapo har optrevlet store dele af ledelsen i den københavnske modstandsbevægelse og placeret dem i celler på loftsetagen, så de løbende kan afhøres under
tortur. Modstandsbevægelsen anmoder Royal Air Force om hjælp, og d. 21. marts 1945 bomber 20 Mosquitofly Shellhuset. Over 75 tyskere bliver dræbt, og
8 ud af de 26 modstandsfolk på loftet bliver også dræbt, mens 18 overlever. Shellhuset genopføres i 1951 af arkitekt Vilhelm Lauritzen, på resterne af det oprindelige
hus. Modellen blev bygget til dokumentarfilmen "Angrebet på Shellhuset" og fremstiller bygningen som den så ud, da Gestapo overtog den." Se Trailer til den film.

The Shell House was built as the head office of Shell Denmark Inc. by architect Gerhard Rønne in 1934. At that time it was a fashionable house typical of
the period. When Denmark was occupied on 9 April 1940 the Germans started confiscating buildings for their administration. In the spring of 1944 the Gestapo
took the Shell House. Gestapo had uncovered great parts of the management of the resistance movement in Copenhagen. The leaders were placed in cells on
the attic floor, so that they could continuously be interrogated under torture. The resistance movement asked for help from the Royal Air Force and 20 Mosquitos
bombed the Shell House on 21 March 1945. More than 75 Germans were killed and 8 of the 26 members of the resistance movement in the attic were also killed,
while 18 survived. In 1951 the Shell House was rebuilt by architect Vilhelm Lauritzen on the remains of the original house. The model was built for the documentary
film "Angrebet på Shellhuset" (The Shell House Attack) and depicts the building as it appeared when the Gestapo took possession of the house. See Trailer for the film.