Mosquito Photos at The de Havilland Aircraft Museum                                   Updated:  17 FEB 2019

Set af AS
3 SEP 2009.
Se også
MOS DZ414

MOS KA114

Grove
26 SEP 1944

14 MOS Liste

Seen on
3 SEP 2009.
See also
MOS DZ414
MOS KA114

Grove
26 SEP 1944

14 MOS List
 MOS - PAF 

 Den gule prototype var den første af 7781 Mosquitos bygget i Storbritannien,
Australien og Canada. Til højre en Mosquito med en 4.000 punds bombe. Andre bomber.
Fra september 1941 til først i 1944 var dette krigens hurtigste fly.  Mosquito - PAF 
Se
Google Map 14 Mosquitoes DK - alle MOS tabt over Danmark og danske farvande.
Se p133 Tveje-Merløse * p327 Oue ved Hadsund * p377 Grib Skov, flyvere tabt uden spor
Shellhus-angrebet: p411 Frederiksberg, Kleboe * p413 ved Samsø, Becker ukendt
p420 Tandrup, Harington og Winwood klarede at nå Sverige! 20mm kanoner. Reunion!

The yellow prototype was the first of 7,781 Mosquitos built in Great Britain, Australia
and Canada. To the right a Mosquito with a 4,000 lb bomb. See The Mosquito Page.
From September 1941 to early 1944 it was the fastest aircraft in the war. Other bombs.
See Google Map 14 Mosquitoes DK - all MOS lost over Denmark and Danish waters.
See p133 Tveje-Merløse * p327 Oue * p377 Grib Skov, airmen lost without trace. CMS pin
Shell House Attack: p411 Frederiksberg, Kleboe * p413 near Samsø, Becker unknown
p420 Tandrup, Harington and Winwood reached Sweden! 20mm Cannons. Reunion!