Enghave Lystårnet - The Enghave Light Tower      Photo from Derek Carter        Updated:  20 DEC 2013
 

MOS SZ977 tog del i angrebet på Gestapos hovedkvarter i København den 21. marts 1945.
Se links om Shellhuset, også  RAF mindetavle.
Se Fotos og
Google Map Shell House Shellhuset.
Mere om Lystårnet ramt af MOS SZ977 * MOS SZ977 ramte dette lystårn *
Position for lystårn  her * Lystårnet fra et fly * Udsigt fra lystårn * Sasbye om lystårnet

Carl Thrane tog fra sit hjem Ingerslevsgade 194, 3. sal tv. (her, se også
Google Map Shellhuset)
dette foto af lystårnet på 35 m, der blev ramt. Han fastslog:

"Ved sammenstødet så jeg, at en del af halepartiet blev flået af, samtidig at flyet udløste to bomber. Disse bomber så for mig ud som de havde kurs lige mod vor ejendom, men deres hastighed og ejendommens lave højde (ca. 25 meter) bevirkede at disse gik hen over vor
ejendom og således i stedet faldt ned i Sønder Boulevard." (Foto og tekst fra Derek Carter)

MOS SZ977 took part in the attack on the Gestapo HQ in Copenhagen on 21 March, 1945. See links about the Shell House, also RAF memorial tablet.
See Photos * Google Map Shell House * The light tower from the air.
More about om Light tower hit by MOS SZ977 * MOS SZ977 hit this light tower *
Position of light tower here * View from light tower * Sasbye about the light tower.

From his home Ingerslevsgade 194, 3rd floor to the left, (here, see also
Google Map Shell House) Carl Thrane took this photo of the 35 m tall light tower that was hit.
He stated about the event:

"At the crash I saw that a part of the tail section was torn off while the plane released two bombs. To me it appeared that they were heading directly towards our house, but their speed and the relatively low height of the house (app. 25 metres) caused them to pass over our house and instead they fell down in Sønder Boulevard."

(Photo and text from Derek Carter)