Tarm 2020 Englændergraven/British War Graves*Lancaster ME449*Tarm 2011* Tarm 2015  Photos 12 MAR 2020: AS  12 APR 2024 

Lone Holme Bonde*KRANSE Porter,Morris*CWGC*Bertie,Fairclough,Foster,Mitchell,Slater*Mindefond*ALLE KRANSE*Sang*Bøn*Frokost*Vragstykker
Lone Holme Bonde*WREATHS Porter,Morris*CWGC*Bertie,Fairclough,Foster,Mitchell,Slater*Veterans*ALL WREATHS*Song*Prayer*Lunch*Debris

 

Tarm1 Ceremonimester Lone Holme Bonde på vej til at byde velkommen til de
omkring 50 deltagere. Der var pårørende til besætningsmedlemmer,
danskere med tilknytning til begivenhederne i 1945 og andre.

Den planlagte reception i Kirkehuset måtte aflyses grundet Corona-virus.
De 12 medlemmer af organisationsudvalget handlede hurtigt. Teltet ved Englændergraven var meget nyttig i den stærke blæst.
Fotos fra Karen Raunkjaer 2024: Gail og Dan * Kranse * I Teltet
Se YouTube - brianfratarm
 Mindedag for RAF Lancaster ME449 - Velkomst                1:01
 Mindedag for RAF Lancaster ME449 - Lone fortæller 2:16 Tekst+links, DA
 Mindedag for RAF Lancaster ME449 - Ceremonien 3:50 Tekst på dansk.
 Mindedag for RAF Lancaster ME449 - Kransenedlæggelse 3:55
 Mindedag for RAF Lancaster ME449   Bøn og sang            4:30
 Mindedag for RAF Lancaster ME449 - Ved graven               0:59

Master of ceremony Lone Holme Bonde about to welcome the crowd
of about 50 people. There were family members of the crew, Danes
with ties to the events in 1945, and others.

The planned Reception in the Kirkehuset had to be cancelled due to Corona virus. The 12 members of the Tarm 75th Anniversary Organizers quickly took
action. The tent at Englændergraven was very useful in the strong wind.
Photos from Karen Raunkjaer 2024: Gail and Dan * Wreaths * In the tent
See YouTube - brianfratarm
 75th Anniversary - Lancaster ME449 - Welcome           1:01
 75th Anniversary - Lancaster ME449 - Lone, the story 2:16 Text+links in EN
 75th Anniversary - Lancaster ME449 - The ceremony 3:50 Text in English.
 75th Anniversary - Lancaster ME449 - Wreathlaying      3:55
 75th Anniversary - Lancaster ME449 - Prayer and song 4:30
 75th Anniversary - Lancaster ME449 - At the grave        0:59