Tarm 2011 Englændergraven / British War Graves * Lancaster ME449 * RKSK * Tarm 2015 * Tarm 2020               Updated: 06 JUL 2023 

Frokost * Ved port, Raunkjærgaard * Ved info * Diplom * Ved grave * Knud Raunkjær ved grave -  Alle fotos fra Karen Raunkjaer
Lunch  *  At gate, RaunkjærgaardAt info * Citation * At gravesKnud Raunkjær at graves      -  All photos from Karen Raunkjaer

 

Knud Raunkjær + 2011 Foto fra Karen Raunkjaer 6. juni 2023.
Første møde i 2011 på Per Bondes gård med familiemedlemmer til flyvere LAN ME449.
En stor oplevelse for alle.
Karen Raunkjaer sidder over for sin far Knud Raunkjær
nærmest kameraet. Se Beretning fra Knud Raunkjær
via Karen Raunkjaer.

Sue, datter af Mervyn H. Bertie, er tre pladser bag ham.
Endnu to pladser bag hende Gail Michener, datter af
H.A.S. Mitchell. Hun lavede senere
Lancaster ME449 Shot down in Denmark.

Begge ses i

TVTil Tarm med tak - 70 år efter 2 min. fra 2 min.
 TV MIDTVEST 12. marts 2015.

Photo from Karen Raunkjaer 6 June 2023.
First reunion in 2011 on Per Bonde's farm with relatives
of airmen of  LAN ME449. A great experienced for all. Karen Raunkjaer sits opposite he father Knud Raunkjær nearest the camera. See Account from Knud Raunkjær via Karen Raunkjær.

Sue, the daughter of  Mervyn H. Bertie, is two seats behind him. Another three seats behind her is
Gail Michener, the daughter of H.A.S. Mitchell. Later
she made Lancaster ME449 Shot down in Denmark.

Both of them are seen in
TV: To Tarm with thanks - 70 years later

2 min. in TV MIDTVEST 12 March 2015.