RAF luftangreb og miner                                      RAF air attacks and mines               Updated: 06 SEP 2019

                  Fly og opgaver * Minelægningsområder * Miner 1939-45             Planes and missions * Minelaying areas * Mines 1939-45  
                  Tyske troppetransportskibe                                                          German troop carriers
              
RAF Luftangreb Europa     Miner Europa  
  Skibe  Fly    Skibe Fly 
  sænket beskadiget tabt   sænket beskadiget tabt
1940 9 14 121 1940 86 10 31
1941 53 29 252 1941 56 12 63
1942 42 21 259 1942 187 32 174
1943 54 10 229 1943 157 24 162
1944 164 40 199 1944 203 81 84
1945 129 41 131 1945 86 39 23
Total 451 155 1191 Total 775 198 537
  AirmenDK    
  Mod skibe  og U-både 32   Mine- lægning 117

Kilde: Frank Weber: Gode miner til slet spil
Fuld titel: Gode miner til slet spil. "Operation Gardening"
RAF´s minelægninger i de danske farvande 1940-45.  ISBN: 978-87-409-6891-0

Data fra
S.W. Roskill: War at Sea 1939-1945, Volume II + III.

Mange år efter krigen er det nemt at se ud fra statistikken, at direkte luftangreb kostede langt flere fly og besætninger end minelægning.

Under krigen var der en besværlig beslutningsproces med mange modstridende interesser. De unge flyvere fulgte deres ordrer og fløj
- måske til de styrtede.

RAF Air attacks Europe     Mines Europe  
  Ships  Planes   Ships Planes
  sunk damaged lost   sunk damaged lost
1940 9 14 121 1940 86 10 31
1941 53 29 252 1941 56 12 63
1942 42 21 259 1942 187 32 174
1943 54 10 229 1943 157 24 162
1944 164 40 199 1944 203 81 84
1945 129 41 131 1945 86 39 23
Total 451 155 1191 Total 775 198 537
  AirmenDK    
    Anti ship   32 Mine- laying 117

Source: Frank Weber: Gode miner til slet spil 
about "Operation Gardening" and minelaying operations in Danish waters
by the RAF 1940-45. ISBN: 978-87-409-6891-0

Data from
S.W. Roskill: War at Sea 1939-1945, Volume II + III.


Many years after the war it is easy to see from the statistics that direct
air attacks cost far more planes and crews than minelaying.

During the war there was a difficult decision making process with many
conflicting interests. The young airmen followed their orders and flew
- maybe till they crashed.