Donald Morris        Photo: Knud Riis               Updated: 17 JUN 2018
                                                                                      
Airman:
 a101001.htm Surname: Morris Init: D Rank: Sgt Service: RAF Sqdn: 103

P_link: p409.htm Plane: LAN ME449 Operation: Minelaying Crash_site: Østergårde at Tarm

Crash_d: d120345 Buried_d: b120845 C_link: c101.htm At_Next: Tarm

"Efter at have udlagt miner i Kattegat natten til den 13. marts 1945 var en Lancaster på vej hjem til
England. Over Vestjylland blev flyet imidlertid meget pludseligt angrebet af en tysk natjager og skudt i brand.
Det lykkedes 5 af de 7 besætningsmedlemmer at springe ud med faldskærm, mens de to skytter, D. Morris
og H.J. Porter, endnu sad i flyet, da det brændende styrtede ned på gdr. Svend Jensens mark i Østergårde." (FAF) Styrtet var her, overblik her. Det er omkring 300 m nordvest for Skærbækvej 2, 6880 Tarm. (Kilde:
Knud Raunkjær, 26. juni 1923 - 26. august 2014.) Modstandsdatabasen har dette om ham.

Se historien om Englændergravene. Se den danske mindesten mellem de to headstones og
RAF gravene i Tarm fra Arne Mosgaard.
Se øjenvidneberetning fra Knud Raunkjær på siden Danmarks Befrielse 5. maj 1945. Raunkjærgaard er her

Sergeant (Air Gunner) Donald Morris, 20 år, var søn af George William og Alice Lilian Morris, Rotherham, Yorkshire, United Kingdom. (Kilde: CWGC)

Fra LAN ME449 blev 2 flyvere begravet ved Tarm og 5 flygtede til Sverige.  Se Lancaster fotos.
Se også Lancaster ME449 Shot down in Denmark inklusive Mitchell & Bertie's Evasion
med pdf-fil på dansk og meget andet af Gail R. Michener, datter af Mitchell. 7 flyvere.

"After a mine laying operation in Kattegat on the night before 13 March, 1945 a Lancaster was on its way back to England. However, over West Jutland the plane was suddenly attacked by a German night fighter and caught fire.
5 of the 7 members of the crew managed to bail out, while the 2 gunners D. Morris and H.J. Porter were still  sitting in the plane, when it  crashed, burning, into farmer Svend Jensen´s field in Østergårde." (FAF)
The crash was here, overview here. (Source: Knud Raunkjær). It is about 300 m north west of Skærbækvej 2, 6880 Tarm.

See the story about the British War Graves. See the Danish memorial stone between the two headstones
and
The RAF Memorial at Tarm  from Arne Mosgaard.

Sergeant (Air Gunner) Donald Morris, 20, was the son of George William and Alice Lilian Morris, of Rotherham, Yorkshire, United Kingdom. (Source: CWGC)
We bless the years we spent with you. In God's own keeping till we meet again.

See Eye witness account from Knud Raunkjær. Raunkjærgaard is here, Knudevej 3, 6880 Tarm.
From LAN ME449  2 airmen were buried at Tarm and 5 evaded to Sweden. See more at each of the 5 airmen. The story of Foster´s way to Sweden is typical.
See No. 103 Squadron RAF - Wikipedia.  LAN ME449 took off from RAF Elsham Wolds at 1743 hrs on 12 SEP 1943. (Source: Aircrew Remembered has this.)
Lancaster ME449 Shot down in Denmark  including Mitchell & Bertie's Evasion and much more by Gail R. Michener, the daughter of Stoney Mitchell.  7 airmen.