Engberg og Toldstrup  Se Toldstrup - Rebild og mange fotos.  Fotos her fra Arne Mosgaard      Updated:  01 NOV 2015

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ole Engberg (midt i billedet) i Herning i maj 1945. Se links til dem begge i Modstandsdatabasen.            
Toldstrup i en uniform som tyskerne respekterede.

Flyverne H.A.S. Mitchell og M.H. Bertie fra LAN ME449 blev hjulpet gennem Jylland som fortalt i Welcome to Denmark set i Dansk Militærhistorie.
Ole Engberg hentede flyverne på en gård, hvor de var gemt i halmen i laden. Han hilste dem med et "Welcome to Denmark" og tog dem med til Ikast.
Ole Engberg og Toldstrup havde et godt samarbejde i modstandskampen.
Toldstrup kørte flyverne fra Herning til Grenaa. De blev standset af en tysk patrulje. På dansk gav han australierne ordre til at vise deres falske papirer.
Det tilfredsstillede tyskerne, der havde respekt for en myndig optræden. Toldstrup sørgede også for at Leslie N. Flower kom videre mod Sverige.
Se Lancaster ME449 Shot down in Denmark inklusive Mitchell & Bertie's Evasion med pdf-fil på dansk og meget andet af Gail R. Michener, datter af Mitchell.

Ole Engberg (at the centre of the photo) in Herning in May 1945.                                 Toldstrup in a uniform which was regarded with respect by the Germans.

The airmen H.A.S. Mitchell and M.H. Bertie from LAN ME449 were helped through Jutland as told in an account in Danish seen on a Danish website.
Ole Engberg fetched the airmen on a farm where they had hidden in the straw in the barn. He greeted them with a "Welcome to Denmark" and took them to Ikast.
Ole Engberg and Toldstrup had a very fine cooperation in the resistance movement.
Toldstrup drove the airmen from Herning to Grenaa. They were stopped by a German patrol. In Danish he ordered the Australians to show their forged papers.
That satisfied the Germans who respected a masterful conduct. Toldstrup also saw to it that Leslie N. Flower was sent to Sweden.
Lancaster ME449 Shot down in Denmark  including Mitchell & Bertie's Evasion and much more by Gail R. Michener, the daughter of Stoney Mitchell.