B 17G 42-38191 - The Baltic Sea south of Lolland                                         Updated: 12 AUG 2021

Airman Surname Init Rank Service Sqdn P_link Plane Operation Crash_site Crash_d Buried_d C_link At_Next
o888096.htm Barbour L H 2ndLt USAAF 350 p320.htm B17 4238191 Bomb G Sea S of Lolland d190544 o888 o888.htm POW
e777717.htm Cole H H T/Sgt USAAF 350 p320.htm B17 4238191 Bomb G Sea S of Lolland d190544 e777c e777c.htm NO - CAM
a079002.htm Haswell C L S/Sgt USAAF 350 p320.htm B17 4238191 Bomb G Sea S of Lolland d190544 b220744 c079.htm Rødby
e777719.htm Hawk R G T/Sgt USAAF 350 p320.htm B17 4238191 Bomb G Sea S of Lolland d190544 e777c e777c.htm NO - CAM
u081001.htm Hick T E S/Sgt USAAF 350 p320.htm B17 4238191 Bomb G Sea S of Lolland d190544 b260744 c081.htm (Sandby)
e777718.htm Hohman W P S/Sgt USAAF 350 p320.htm B17 4238191 Bomb G Sea S of Lolland d190544 e777c e777c.htm NO - CAM
e777716.htm James Jr. G R 2ndLt USAAF 350 p320.htm B17 4238191 Bomb G Sea S of Lolland d190544 e777c e777c.htm NO - CAM
e777720.htm McNeer C J S/Sgt USAAF 350 p320.htm B17 4238191 Bomb G Sea S of Lolland d190544 e777c e777c.htm NO - CAM
e777715.htm Raring J J 1stLt USAAF 350 p320.htm B17 4238191 Bomb G Sea S of Lolland d190544 e777c e777c.htm NO - CAM
e777714.htm Rupert M D 1stLt USAAF 350 p320.htm B17 4238191 Bomb G Sea S of Lolland d190544 e777c e777c.htm NO - CAM


I forbindelse med et bombetogt til Berlin den 19. maj 1944 blev B17 42-38191 skudt ned over Østersøen. Mere i p320MACR. Flyvehistorisk Tidsskrift skriver:
"19. maj 1944
Fehmarn Bælt syd for Rødbyhavn Boeing B-170, 42-38191 350 BS, 100 BG, 13 CBW, 3 BD, Thorpe Abbots, Norfolk (Berlin).
7 MIA, 1 POW og 2 KIA (Sandby og Rødby).

495 B-17 fra 1. og 3. BD angreb Berlin + mere, og 16 fly gik tabt. Syd for Lolland blev 100 BG angrebet af tyske jagere, og der udbrød brand i flyets forreste del.
Mindst seks faldskærme blev observeret før flyet ramte vandet vest for Rødbyhavn. Fiskere fra Rødbyhavn stod ud og efter en times ihærdig søgen blev bombardier,
2nd Lt. L. H. Barbour fundet. Han havde brækket bækkenpartiet, da han ramte vandet, og ved ankomsten til Rødbyhavn, blev han transporteret til Nakskov, hvor han blev
indlagt på stue med to andre sårede amerikanere (S/Sgt Hopper og S/Sgt Green). Den 9. august blev han udskrevet og transporteret til Tyskland." (FT 86-92-29)

Læs om Aage Astrup og McDougall's behandling af 3 sårede amerikanske flyvere i 1944: Earl F. Green * Charles F. Hopper * Lynn H. Barbour
i artikel i
Lolland-Falsters FOLKETIDENDE 6. februar 2002 af Mogens Warrer: Flyveren og sygeplejersken (kopi fra Aage Astrup via Ib Walbum) og
fra Peter Gade, Lolland-Falsters FOLKETIDENDE 8. maj 2015: På færten - Snød tyskerne med   flyverbehandlinger - Likvidering skabte frygt.

"Fra Rødbyhavn så man midt på eftermiddagen den 19. maj 1944 3 fly styrte i Østersøen. I 3 tilfælde observeredes udfoldede faldskærme.
En fiskerbåd blev udsendt, og den indbjergede en hårdt såret flyver, der under tysk bevogtning overførtes til Nakskov Sygehus." (FAF)
Det var Bombardier, 2nd Lt Lynn H. Barbour, der senere blev sendt til en tysk krigsfangelejr. (Kilde: AOD)

"En af flyets skytter, C.L. Haswell, blev den 20. juli 1944 kl. 15 fundet som lig i Østersøen 12 km vest for Rødbyhavn af fisker C. Johansen.
(Måske omkring her) Flyveren blev begravet i Rødby af sognepræst J.C. Roed Jensen den 22. juli 1944." (FAF) Han blev ikke hjemført i 1948.

Thomas E. Hick blev fundet i vandet ved Vejlø i Nakskov Fjord den 24. juli 1944, måske omkring her.
Begravelsen i Sandby blev foretaget af sognepræst C. Petersen den 26. juli 1944. (Kilde: FAF) Ført hjem i 1948, men gravstenen er der stadig, nu som mindesten.

7 flyvere fra B17 42-38191 har ingen kendt grav, 1 blev begravet i Rødby og 1 i Sandby. 1 flyver blev krigsfange og sendt til Tyske krigsfangelejre.
10 flyvere.

In connection with a bombing raid on Berlin on 19 May 1944 B17 42-38191 was shot down over the Baltic Sea. More in p320MACR.
(Danish) Aviation Historical Review writes:
"19 May 1944 Fehmarn Belt south of Rødbyhavn, Boeing B-170, 42-38191 350 BS, 100 BG, 13 CBW, 3 BD, Thorpe Abbots, Norfolk (Berlin).
7 MIA, 1 POW and 2 KIAs (Sandby and Rødby).
495 B-17 from 1st and 3rd BD attacked Berlin and 16 planes were lost. South of Lolland 100 BG was attacked by German fighters, and fire broke out at front.
At least 6 parachutes were observed before the plane hit the water west of Rødbyhavn. Fishermen from Rødbyhavn sailed out and after a thorough search of an hour
Bombardier, 2nd Lt L. H. Barbour was found. He had broken his pelvic region when he hit the water. From Rødbyhavn he was taken to Nakskov Hospital where he
shared a room with two other injured Americans (S/Sgt Hopper and S/Sgt Green). On 9 August he was discharged and taken to Germany." (FT 86-92-29)

Read about Aage Astrup and McDougall's treatment of 3 wounded American airmen in 1944: Earl F. Green * Charles F. Hopper * Lynn H. Barbour
in article in Lolland-Falsters FOLKETIDENDE 6 February 2002 by Mogens Warrer: The airman and the nurse (Copy from Aage Astrup via Ib Walbum)
and from Peter Gade, Lolland-Falsters FOLKETIDENDE 8 May 2015:
Sensing the presense of history * Fooled the Germans * Liquidations.

In the middle of the afternoon on 19 May 1944 people saw from the harbour in Rødby 3 planes crash into the Baltic Sea. Parachutes were seen in
3 cases. A fishing boat was sent out, and it rescued a severely wounded airman, who guarded by Germans was taken to the hospital in Nakskov.
(Source: FAF) It was Bombardier 2nd Lt Lynn H. Barbour who later was taken to a German POW camp. (Source: AOD)

"On 20 July 1944 at 3 p.m. one of the gunners of the plane, C.L. Haswell, was found dead in the Baltic Sea 12 km west of the harbour in Rødby
by fisherman C. Johansen. (Maybe about
here) The airman was buried in Rødby by vicar J.C. Roed Jensen on 22 July 1944." (FAF)
He was not taken home in 1948.

Thomas E. Hick was found in the water at Vejlø in the Nakskov Fjord on 24 July, 1944, maybe around here.
The burial in Sandby was carried out by vicar C. Petersen on 26 July, 1944. (Source: FAF)
Taken home in 1948, but the gravestone is still there, now as a memorial stone.

7 airmen from B17 42-38191 have no known grave, 1 was buried in Rødby and 1 in Sandby. 1 airmen was captured and taken to German POW-Camps.
This B-17 was of 350 BS, 100 BG, 13 CBW, 3 BD of the 8th AF. See the 100th Bomb Group (Heavy) with Photo of the crew and more about LT Lynn H. Barbour.
It took off from RAF Thorpe Abbott - USAAF Station 139. See also 100th Bomb Group Memorial Museum and p320MACR.  10 airmen.