Charles F. Hopper                                                                                 Updated:  20 OCT 2015                     

Airman: o888011.htm Surname: Hopper Init: C F Rank: S/Sgt Service: USAAF Sqdn: 728

P_link: p280.htm Plane: B17 42-39936 Operation: Bomb G Crash_site: Near Meltofte

Crash_d: d090444 Buried_d: o888 C_link: o888.htm At_Next: POW

Den 9. april 1944 styrtede B17 42-39936 ned ved Meltofte på Lolland. Se Google Map p280. Det var på hjemturen fra et bombetogt til Poznan (her).
Flyvehistorisk Tidsskrift skriver (navne fra MACR - Missing Air Crew Report):

"Under angreb fra flere FW 190 blev flyets to inderste motorer skudt i brand, og den midterste del af kroppen blev også ramt kraftigt, hvorved både navigator 2ndLt
William D. Abernathy og left waist gunner Raymond E. Raley omkom. - - - Netop som S/Sgt Charles F. Hopper (engineer/top turret gunner) sprang over Arninge, begyndte det tyske flak i Nakskov at skyde efter flyet, og han blev ramt i den ene arm af sprængstykker. Flyet fortsatte mod Halsted og eksploderede i ca. 200
meters højde, hvorefter vragdele styrtede ned nordøst for det daværende alderdomshjem i Meltofte og ca. 1 km syd for landevejen mellem Nakskov og Maribo. Falck
blev sendt til Arninge for at bringe S/Sgt Hopper til Nakskov sygehus, hvor overlæge MacDougal arbejdede på højtryk for at redde armen, men den måtte amputeres.
Den 5. juni blev Hopper udskrevet til fortsat behandling i Tyskland." (FT 86-91-25)

Læs om Aage Astrup og McDougall's behandling af 3 sårede amerikanske flyvere i 1944: Earl F. Green * Charles F. Hopper * Lynn H. Barbour
i artikel i
Lolland-Falsters FOLKETIDENDE 6. februar 2002 af Mogens Warrer: Flyveren og sygeplejersken (kopi fra Aage Astrup via Ib Walbum) og
fra Peter Gade, Lolland-Falsters FOLKETIDENDE 8. maj 2015: På færten - Snød tyskerne med   flyverbehandlinger - Likvidering skabte frygt.

3 flyvere fra B17 42-39936 blev begravet på Svinø, 1 på Agersø og 1 i Dannemare. 1 har ingen kendt grav. 4 blev krigsfanger.
Se
B-17 Flyvende Fæstning * B17 i airmen.dk * tegning af besætningen på en B-17. 10 flyvere. 

On 9 April 1944 B17 42-39936 crashed near Meltofte on Lolland. See Google Map p280. It was on the return flight from a bombing raid on Poznan (here).
(Danish) Aviation Historical Review writes (names from MACR - Missing Air Crew Report):

"The two inner engines of the plane caught fire after hits from a number of attacking FW 190s. Also the middle section of the fuselage was heavily hit and navigator
2ndLt William D. Abernathy and left waist gunner Raymond E. Raley perished. - - - Just as S/Sgt Charles F. Hopper (engineer/top turret gunner) bailed out over Arninge, the German flak in Nakskov started firing at the plane and he was hit in one arm by splinters of shells. The plane flew on towards Halsted and exploded at
an altitude of about 200 m. Debris fell north east of the then Old People's Home in Meltofte and about 1 km south of the road between Nakskov and Maribo.
An ambulance from Falck was sent to Arninge to take S/Sgt Hopper to Nakskov Hospital. Here Consultant MacDougal worked hard to save his arm, but it had to
be amputated. On 5 June Hopper was discharged and taken to further treatment in Germany." (FT 86-91-25)

Read about Aage Astrup and McDougall's treatment of 3 wounded American airmen in 1944: Earl F. Green * Charles F. Hopper * Lynn H. Barbour
in article in Lolland-Falsters FOLKETIDENDE 6 February 2002 by Mogens Warrer: The airman and the nurse (Copy from Aage Astrup via Ib Walbum)
and from Peter Gade, Lolland-Falsters FOLKETIDENDE 8 May 2015:
Sensing the presense of history * Fooled the Germans * Liquidations.

3 airmen from B17 42-39936 were buried in Svinø Churchyard, 1 in Agersø and 1 in Dannemare Churchyard. 1 has no known grave. 4 became POWs.
This B-17 was from 728 BS, 452 Bomb Group (Heavy), 45 CBW, 3 BD. See 452nd Bombardment Group.
It took off from RAF Deopham Green - USAAF Station 142. See also B17s in airmen.dk and a
drawing of the crew of a B-17. 10 airmen.